uz Baha ziedi A-Z

15. Ilekss • Holly

hollyNegatīvais stāvoklis:

  • greizsirdība, skaudība, naids, aizdomas, dusmas
  • atriebības kāre
  • „Pagaidi tik, es tev vēl rādīšu!”

Pozitīvais stāvoklis:

  • izprotošs
  • augstsirdīgs
  • iecietīgs
  • raugās uz visu caur mīlestības prizmu

E. Bahs: „Ilekss palīdzēs tiem, ko laiku pa laikam piemeklē negatīvas domas, piemēram, greizsirdība, skaudība, atriebība un aizdomīgums. Šis līdzeklis palīdz pārvarēt visdažādākos dusmu veidus. Iespējams, ka cilvēki, kam nepieciešams šis līdzeklis, iekšēji ļoti cieš, turklāt nereti šīm ciešanām nav nekāda objektīva iemesla.”

Raksturīgi izteicieni:
– Pagaidi tikai! Es vēl atriebšos! Manī viss aiz niknuma vārās! Es ienīstu viņu!
– Es esmu greizsirdīgs un aizdomu pilns.
– Viss, ko citi man saka, man šķiet kā uzbrukums. Viņi grib mani apzināti sāpināt!
– Man priecājos redzēt, ka citiem sāp, ja esmu pateicis viņiem kaut ko nepatīkamu un aizskarošu.

Apraksts
Tu esi nonācis spēcīgi postošu emociju (dusmu, niknuma, naida, greizsirdības, īgnuma) varā. Atrodoties šajā emocionālajā stāvoklī, citu teikto mēs bieži uztveram kā uzbrukumu, tāpēc jau laicīgi sagatavojam kādu spēcīgu teikumu, lai pasargātu sevi. Vienlaikus, sāpinot citus, izjūtam sevī ļaunu prieku. Galva pilna aizdomu, mēs labāk jūtamies ienīstot, mūs pārņēmusi skaudība, krūtis plēš dusmas un niknums. Atriebties un darīt pāri citiem ir veids, kā nesatikties ar savām sāpēm, jo patiesībā mums pašiem sāp sirds, tikai mēs nemākam no tās izraut ērkšķi, kas liek tai asiņot.

Tev var palīdzēt ILEKSA ziedu līdzeklis, kas dziedinās tavu asiņojošo sirdi, piepildot to ar mīlestības visvareno spēku. Ne velti ilekss ir viens no Ziemassvētku (tātad mīlestības) laika simboliem. Tumsu, kas iezagusies sirdī, palīdz kliedēt ileksa baltie un saldi smaržojošie ziedi. Tu sapratīsi, ka uzvarēt var tikai ar mīlestību – tā ir kā vairogs, kas pasargā mūs no uzbrucējiem un dziedina mūs, savukārt mēs – pasauli.

uz Baha ziedi A-Z