Baha ziedi

Baha ziedu terpijā izmanto 38 Baha ziedu esences, kas ar specifiskām, ārsta Edvarda Baha atklātām metodēm tiek pagatavotas no savvaļas augiem. Tās pamatā lietojamas iekšķīgi, par lietošanu vairāk lasiet šeit.

Baha ziedi palīdz pārvarēt negatīvas emocijas. Ziedu terapijas atklājējs angļu ārsts Edvards Bahs atklāja, ka noteiktiem savvaļas augiem piemīt spēja iedarboties uz cilvēku emocijām. Katrs no 38 Baha ziediem palīdz transformēt noteiktu postošu emocionālu stāvokli, resp., palīdz pārvērst negatīvās emocijas pozitīvās, piemēram, nedrošību drosmē, iekšēju paniku iekšējā līdzsvarā, šaubas noteiktībā utt.

Baha ziedi palīdz tikt galā ar dzīves grūtībām. Dzīves cīņas mums ir jāizcīna pašiem. Grūtībās mēs kļūstam stiprāki un augam garīgi, taču tieši šādos dzīves posmos mēs bieži meklējam palīdzību. Un kas gan ir varenāks par dabu! Baha ziedi – dabas dziedinošais spēks – palīdzēs mums izturēt, pārvarēt nogurumu, saņemties, paļauties uz saviem spēkiem.

Baha ziedi palīdz mums mainīties. Nekā šajā dzīvē nav pastāvīgāka par pārmaiņām. Tad, kad mēs nekādi nespējam ietekmēt notikumus, nākas mainīties mums pašiem – pārvarēt sarūgtinājumu, tik galā ar sevis žēlošanu, dusmām, aizvainojumu… Un Baha ziedi šādos gadījumos ir ideāli palīgi. Arī slimībām ir sava nozīme, citādi jau tās nebūtu nepieciešamas. Slimība ir kā sarkanā gaisma luksoforā – “stop!” Tu savā dzīvē kaut ko nedari pareizi! Apstājies, apdomā, ieklausies sevī! Slimība no mums prasa pārmaiņas mūsu dzīves veidā. Baha ziedi palīdz šīs pārmaiņas (ak, cik gan dažkārt ir grūti mainīties!) veikt, Baha ziedi palīdz mums mainīties uz labo.

Baha ziedi palīdz sadzirdēt sirdsbalsi un sekot Dvēseles aicinājumam. Kāpēc mēs esam šajā pasaulē? Vai nākuši tikai ēst un dzert? E. Bahs bija pārliecināts – cilvēkam ir dvēsele, kas nākusi šajā pasaulē, lai attīstītos. Cilvēka ķermenis ir tikai dvēseles templis, transporta līdzeklis, ar kuru šajā dzīvē pārvietojamies. Dvēsele zina, kas viņai šajā dzīvē ir jāpaveic. Viņa mūs vienmēr aizsargā un iedrošina, modri un labdarīgi vada pa vislabāko ceļu. Tā runā ar mums caur mūsu intuīciju un sirdsbalsi. Vai jūs to vēl dzirdat? Baha ziedi palīdzēs to sadzirdēt, atgriezties pie sevis un kļūt par to, par ko mums bija lemts kļūt, ienākot šajā pasaulē.

Baha ziedi palīdz atgūt iekšējo mieru, būt laimīgiem un veseliem. Miers baro, nemiers posta. Iekšējais miers stiprina imunitāti. Darot to, ko mums patīk darīt, esot kopā ar cilvēkiem, kas mums patiešām patīk, būsim laimīgi, jo, kā apgalvo E. Bahs, laime slēpjas dzīves vienkāršajās lietās. Laimīgs cilvēks ir vesels!

Jūs varat brīvi lietot visus Baha ziedus, taču tos izprast palīdzēs Baha ziedu grupas. Pastāv vairāki Baha ziedu iedalījuma veidi, šeit varat iepazīties ar diviem: 1) kārtību, kādā Edvards Bahs augus atklāja, 2) iedalījumu, kādā viņš sakārtoja ziedu līdzekļus pēc tam, kad bija atklājis visus:

I. Divpadsmit Dziednieki – Septiņi Palīgi – Otrie Deviņpadsmit
Šis ziedu iedalījums radies pēc tā, kādā secībā Bahs tos atklāja. Vispirms Bahs meklēja ziedus, kas būtu piemēroti noteiktiem personības tipiem, tos viņš nosauca par Divpadsmit Dziedniekiem: ancītis/Agrimony, augstiņš/Centaury, ceratostigma/Cerato, cigoriņš/Chicory, mežvītenis/Clematis, drudzenīte/Gentian, sprigane/Impatiens, pērtiķmutīte/Mimulus, saulrozīte/Rock Rose, žultszālīte/Scleranthus, verbēna/Vervain, sermulīte/Water Violet.

Šie ziedi raksturo jūsu personību. Dažkārt var būt grūti noteikt, kurš no Divpadsmit Dziedniekiem būtu nepieciešams, jo dzīves notikumi spēj ietekmēt un izmainīt cilvēka raksturu. Lai noskaidrotu savu Dziednieku, mēģiniet atbildēt uz šādiem jautājumiem: Kā jūs uzvedaties, kad esat slimi? un Kādi jūs bijāt bērnībā? Savas dzīves laikā ikviens no mums var atrasties ikvienā no 38 negatīvajiem emocionālajiem stāvokļiem, taču viens no divpadsmit tipiem raksturo mūs visspilgtāk.

Edvards Bahs konstatēja, ka ir gadījumi, kad Divpadsmit Dziednieki nespēj izārstēt pacientus, jo dzīves laikā cilvēki ir iemācījušies noteiktā veidā reaģēt uz notikumiem, tāpēc Bahs turpināja dziedinošo līdzekļu meklēšanu.

Septiņi Palīgi: ulekss/Gorse, virsis/Heather, ozols/Oak, olīvkoks/Olive, avota ūdens/Rock Water, vīnkoks/Vine, lāčauza/Wild Oat palīdz pārvarēt hroniskus negatīvus emocionālus un prāta stāvokļus, piemēram, nogurumu vai bezcerību. Tās bieži lieto kopā ar kādu no Divpadsmit Dziedniekiem. Interesanti zināt, ka šīs grupas ziedi reti kad būs nepieciešami bērniem līdz aptuveni septiņiem gadiem.

Un visbeidzot ziedu kuplajam pulkam pievienojās Otrie Deviņpadsmit: apse/Aspen, dižskābardis/Beech, plūme/Cherry Plum, zirgkastaņas pumpurs/Chestnut Bud, mežābele/Crab Apple, goba/Elm, ilekss/Holly, vīteņsausserdis/Honeysuckle, skābardis/Hornbeam, lapegle/Larch, sinepe/Mustard, priede/Pine, sārtā zirgkastaņa/Red Chestnut, baltstarīte/Star of Bethlehem, ēdamā kastaņa/Sweet Chestnut, riekstkoks/Walnut, parastā zirgkastaņa/White Chestnut, suņu roze/Wild Rose, vītols/Willow. Šie ziedi palīdz negatīvu emocionālo stāvokļu gadījumā, kas radušies dzīves traumas vai grūtību rezultātā, vai ikdienas problēmu pārvarēšanai. Tā, piemēram, pēc nelaimes gadījuma, iespējams, jums vajadzēs baltstarīti, ja baiļojamies par sev tuviem cilvēkiem – sārtā zirgkastaņa.

II. Baha ziedu atbilstība emocionālajam stāvoklim
Tad, kad bija atklāti visi 38 ziedu līdekļi, E. Bahs tos iedalīja septiņās grupās atbilstoši emocionālajam stāvoklim. Baha ziedi tiem, kuri –
1. cieš no bailēm: saulrozīte/Rock Rose, pērtiķmutīte/Mimulus, plūme/Cherry Plum, apse/Aspen, sārtā zirgkastaņa/Red Chestnut,
2. cieš no nedrošības: ceratostigma/Cerato, žultszālīte/Scleranthus, drudzenīte/Gentian, ulekss/Gorse, skābardis/Hornbeam, lāčauza/Wild Oat,
3. izrāda nepietiekamu interesi par notikumiem tagadnē: mežvītenis/Clematis, vīteņsausserdis/Honeysuckle, suņu roze/Wild Rose, olīvkoks/Olive, parastā zirgkastaņa/White Chestnut, sinepe/Mustard, zirgkastaņas pumpurs/Chestnut Bud,
4. cieš no vientulības: sermulīte/Water Violet, sprigane/Impatiens, virsis/Heather,
5. pārāk jūtīgi reaģē uz apkārtējo ietekmi un idejām: ancītis/Agrimony, augstiņš/Centaury, riekstkoks/Walnut,
6. cieš no drosmes trūkuma un izmisuma: lapegle/Larch, priede/Pine, goba/Elm, ēdamā kastaņa/Sweet Chestnut, baltstarīte/Star of Bethlehem, vītols/Willow, ozols/Oak, mežābele/Crab Apple,
7. ir pārlieku norūpējušies par citu labklājību: cigoriņš/Chicory, verbēna/Vervain, vīnkoks/Vine, dižskābardis/Beech, avota ūdens/Rock Water. (E. Bahs “Divpadsmit dziednieki un citi ārstniecības līdzekļi”).

Lietojiet droši Baha ziedus! Tie darbojas pēc atslēgas un slēdzenes principa: ja atslēga neder, ar to durvis neatslēgsi, resp., ja izvēlētā ziedu esence atbildīs jūsu emocionālajam stāvoklim, tā palīdzēs pārvarēt negatīvās izjūtas un veidot pozitīvu attieksmi pret dzīvi. Baha ziedi neizsauc pretēju reakciju, tos nevar pārdozēt, lai arī nepieciešams pavisam nedaudz, lai tie iedarbotos.