uz Baha ziedi A-Z

2. Apse • Aspen

ASPEN

Negatīvais stāvoklis:

  • neskaidras, neobjektīvas, bieži vien neizskaidrojamas bailes
  • nemiers un sliktas priekšnojautas
  • dreb kā apšu lapa
  • „Es jūtu, ka notiks kas nelāgs.”

Pozitīvais stāvoklis:

  • bezbailīgs
  • spēj uzticēties nezināmajam, gūt pieredzi un ļauties piedzīvojumam
  • norobežojas no pārdabiskā

E. Bahs: „Palīdz, ja pārņem neskaidras, nezināmas bailes, kurām nav objektīva pamata un iemesla. Šis līdzeklis noder cilvēkiem, kas baidās, ka varētu notikt kaut kas briesmīgs, bet kas tas varētu būt, nav zināms. Šīs neskaidrās, neizskaidrojamās bailes apdraud dienu un nakti, bet pacienti bieži baidās par tām runāt ar citiem.”

Raksturīgi izteicieni:
– Es jūtu, ka notiks kas nelāgs, taču nezinu, kas tas varētu būt. Man ir slikta priekšnojauta.
– Es vēroju zīmes savā apkārtnē – vai tās liecina par kaut ko labu vai vēsta sliktu. Piemēram, kā melni kaķi šķērso ielu. Tāpat man ir savi rituāli, kā pasargāt sevi, piem., es trīs reizes spļauju pār kreiso plecu.

Apraksts
Tu atrodies emocionālajā stāvoklī, kam raksturīgs pārlieku liels jūtīgums – tu jūti kaut ko, kā reāli nav (t.i., tu to nevari sataustīt ar rokām vai to neredz citi cilvēki): iedomātus tēlus, garus, sliktas enerģijas u.tml. Tu esi atvēries neredzamajai pasaulei, un šis ir brīdis, kad tev klāt var tikt lāsti, ļauna acs utt. Nereti, lai justos pasargāti, cilvēki meklē un vēro zīmes apkārtējā pasaulē (melnus kaķus, vārnas, cilvēku skatienus utt.) un veido savus rituālus (spļauj pār kreiso plecu, piesit pie koka stenderes, izvairās no konkrētiem jautājumiem, piem., par bērnu veselību, jo tie var piesaukt ko sliktu). Tu, iespējams, jūti trīsas ķermenī (parasti krūšu rajonā), kas izraisa neomulīgu pašsajūtu. Tu trīci kā apšu lapa! Nereti šis emocionālais stāvoklis pastiprinās līdz ar tumsas iestāšanos. Iespējams, naktī tu murgo, varbūt esi mēnessērdzīgs vai bez jebkāda iemesla pārlieku svīsti. Tā kā bailes, no kurām tu ciet, nav izskaidrojamas, tu par tām citiem nestāsti.

APSES ziedu esence palīdzēs tev norobežoties no pārdabiskā un justies pasargātam. Tu iemācīsies uzticēties nezināmajam un neizskaidrojamajam, nepiešķirot tam nozīmi savā dzīvē. Atbrīvojoties no domām par iespējamo ļaunumu, tu spēsi pilnībā būt šeit, šajā pasaulē. Lai kas notiktu paralēlajās pasaulēs, tas netiek tev klāt!

uz Baha ziedi A-Z