uz Baha ziedi A-Z

21. Sinepe • Mustard

MUSTARDNegatīvais stāvoklis:

  • pēkšņa, neizskaidrojama un dziļa melanholija un depresija
  • izjūta, ka atrodas tumšā mākonī, kas nāk un aiziet bez zināma iemesla
  • „Man ir tik skumji.”

Pozitīvais stāvoklis:

  • iekšējs rāmums
  • prieks un miers

E. Bahs: „Šis līdzeklis noderēs tiem, kas laiku pa laikam kļūst grūtsirdīgi vai pat krīt izmisumā. Viņiem šķiet, ka auksts, tumšs mākonis nolaižas pār viņu dvēseli un izdzēš visu gaismu un dzīvesprieku, turklāt šādus gadījumus nav iespējams izskaidrot vai rast tiem iemeslu. Šādā stāvoklī gandrīz nav iespējams justies laimīgam un priecīgam.”

Raksturīgi izteicieni:
– Nereti mani pārņem skumjas bez iemesla. Tad es varu raudāt un raudāt.

Apraksts
Varbūt tu citiem saki: “Man ir depresija”, jo jūties nomākts un skumjš, turklāt, lai kā tu analizētu, kas noticis tavā dzīvē, iemeslu skumjām tu nevari atrast. Skumjas uzpeld, iespējams, līdz ar rudens zilgmi vai nokrīt kā no skaidrām debesīm. Tās ir dziļas kā okeāna dzelme un plašas kā kosmoss. Tu vari raudāt, īsti nezinot, par ko. Sievietes bieži šādu emocionālo stāvokli piedzīvo pirms mēnešreizēm, savukārt jaunās māmiņas to nereti pieredz trešajā dienā pēc dzemdībām (šo dienu pat dēvē par raudamo dienu).

TĪRUMA SINEPE, kura līdzīgi kā skumjas uzdīgst vietā, kur to vismazāk gaida (jo tā ir nezāle un tās sēklas gadiem var snaust zemē, gaidot izdevīgu brīdi augšanai), var atbrīvot tevi no nelūgtajām skumjām un atgriezt dzīvei prieku.

uz Baha ziedi A-Z