uz Baha ziedi A-Z

25. Sārtā zirgkastaņa • Red Chestnut

REDNegatīvais stāvoklis:

  • pārlieku lielas bailes vai raizes par citiem
  • gaida nelaimi, projicē savas bailes uz citiem
  • „Es tā baidos par tevi.”

Pozitīvais stāvoklis:

  • uzticas citu spējai parūpēties par savu drošību
  • ir nosvērts un mierīgs ārkārtas situācijās
  • domā drošas domas

E. Bahs: „Sārtās zirgkastaņas esence palīdzēs tiem, kas pārāk daudz baiļojas par citiem. Visbiežāk šādi cilvēki jau sen vairs nerūpējas paši par sevi, bet ļoti pārdzīvo par tiem, kurus viņi mīl. Bieži vien viņiem šķiet, ka viņu mīļajiem varētu atgadīties kas slikts.”

Raksturīgi izteicieni:
– Es satraucos un pārdzīvoju par saviem mīļajiem. Bieži pieķeru sevi pie domas, ka tikai viņiem nav atgadījies kas ļauns.
– Es vienmēr tik ļoti pārdzīvoju par citiem un jūtu viņiem līdzi, it kā tas būtu noticis ar mani.

Apraksts
Tu atrodies ļoti intensīvā emocionālajā stāvoklī, kas negatīvi ietekmē gan tavus mīļos cilvēkus, gan tevi pašu. Tās ir bailes par citiem, tās visbiežāk mēs izjūtam tieši par saviem visdārgākajiem cilvēkiem. Nez kāpēc šķiet – tiklīdz mūsu mīļie ir ārpus mūsu redzesloka, tā viņiem var atgadīties kaut kas slikts. Mammas un tēti satraucas par bērniem, bērni – par vecākiem. Dažkārt pat šķiet, ka šāda bažīšanās ir mīlestības izpausme. Cik lieli maldi! Ja jūs apzināties, ka bailes bruģē ceļu tam, no kā baidāmies, tad jūs saprotat, kam jūs pakļaujat savus vistuvākos cilvēkus. Taču nereti mēs pārdzīvojam arī par pamestiem dzīvniekiem un ciešam kopā ar slimiem cilvēkiem, jo viņu situāciju spējam tik labi iztēloties, it kā tas būtu noticis ar mums pašiem. “Sirds sažņaudzas, sirdi rauj ārā” – tā mēs nereti raksturojam savu pašsajūtu un raudam par notikumiem, kurus nespējam mainīt, un nodarām sev pāri.

Protams, ir skaidrs, ka mēs nevaram izdzīvot visu cilvēku dzīves un likteņus un ka mums jādzīvo sava dzīve. SĀRTĀ ZIRGKASTAŅA var palīdzēt tev saudzēt sevi, jo kurš gan cits par tevi rūpēsies!? Tu spēsi emocionāli norobežoties no situācijām, kurās nevari palīdzēt, savukārt tajās, kur vari, tu spēsi rīkoties maksimāli objektīvi, neļaujot emociju liesmām laupīt tev spriestspēju. Mēs nevaram palīdzēt, ja raudam līdzi, bet varam tikai tad, ja esam mierīgi, pārliecināti un emocionāli līdzsvaroti.

uz Baha ziedi A-Z