uz Baha ziedi A-Z

27. Avota ūdens • Rock Water

rock waterNegatīvais stāvoklis:

  • vēlas būt paraugs citiem
  • noliedz sevi, vadās pēc teorijām
  • apspiež un moka sevi
  • bargs kritiķis ar nelokāmiem uzskatiem
  • „Es nedrīkstu.”

Pozitīvais stāvoklis:

  • tiecas pēc ideāla, taču spēj būt fleksibls
  • ar plašiem uzskatiem
  • spēj un vēlas izbaudīt dzīvi kopā ar citiem

E. Bahs: „Šis līdzeklis derēs tiem, kam ir ļoti nopietna attieksme pret dzīvi. Viņi liedz sev daudz prieka un izpriecu, jo uzskata, ka tas varētu nelabvēlīgi ietekmēt viņu darbu. Šie cilvēki pakļauj sevi lielai pašdisciplīnai. Viņi vēlas justies labi, būt stipri un darboties spējīgi, tāpēc dara visu, ko uzskata par pareizu, lai sasniegtu savu mērķi. Viņi vēlas būt labs paraugs citiem un cer, ka apkārtēji sekos viņiem, lai kļūtu par labākiem cilvēkiem.”

Raksturīgi izteicieni:
– Man ir negrozāmi principi un baušļi, saskaņā ar kuriem es dzīvoju un no kuriem es nekad neatkāpšos. Es zinu, ka tie ir pareizi. Man ir skaidrs, ko drīkst un ko nedrīkst.
– Esmu gandarīts, ka ar savu dzīvesveidu un sasniegumiem varu citiem būt paraugs. Ja visi dzīvotu tā, kā es, pasaule noteikti būtu daudz labāka.
– Es turu sevi rāmjos (grožos), jo tikai tā var tikt ar sevi galā. Diemžēl jāatzīst, ka dažkārt gadās norauties.

Apraksts
Droši vien tu ar sevi lepojies. Iespējams, to dara arī citi, un tas tev sniedz lielu gandarījumu. Tu vēlies būt paraugs citiem un tāpēc dzīvo veselīgi un pareizi. Tev ir principi un baušļi – gan paša izveidoti, gan aizgūti no veselīga dzīvesveida grāmatām vai speciālistiem, kas māca veselīgu un pareizu dzīvesveidu. Ļoti iespējams, tev ir diezgan stingrs dienas režīms, kurā iekļautas gan veselīgas maltītes, gan sports. Tu esi daudz sasniedzis, strādājot ar sevi. Taču varbūt tu tikai vēlies dzīvot tā, kā šeit aprakstīts, un regulāri attopies, ka esi gribējis sevi ielikt rāmī (dažkārt sakām “turēt grožos”), taču arvien no jauna noraujies, kas liek tev šaubīties par savu gribasspēku. Kā to stiprināt?

Ārsts Edvards Bahs savā dzīves laikā, strādājot par ķirurgu, imunologu, bakteriologu un homeopātu, secināja, ka slimības izraisa dažādi emocionālie un prāta stāvokļi, kurus viņš arī definēja. Principialitāte, kas liecina, ka aktīvs ir prāts, nevis sirds (tātad mūsos nav līdzsvara!), nereti sagādā mums vairāk ciešanu nekā prieka. Tas ir spēcīgs prāta stāvoklis, kas valda pār mums – to varat iztēloties kā lielu akmeni. Akmens ir ciets un auksts. Tādi diemžēl mēs esam kļuvuši arī pret sevi. Ja būtu jāsauc lietas īstajos vārdos, tad mēs teiktu, ka esam vardarbīgi pret sevi. Valdīšana pār sevi (turot grožos vai ieliekot rāmī) nav gribasspēks, bet sevis ierobežošana un savu vajadzību apspiešana. Patiesā motivācija dzimst sirdī, taču to mēs vairs nedzirdam… Tomēr, ja tu vēlētos to sadzirdēt, ja tu vēlētos uzzināt, kas tu esi patiesībā un ko jūti (iespējams, tas nav nekas patīkams, ja jau esi uzvēlis tam virsū akmeni), ja tu kaut vai vēlētos iegūt elastīgāku prātu, kas palīdzētu tev dzīvot vieglāk, jo dzīve vairs nebūtu tikai melni balta, bet krāsaina, tad tev varētu palīdzēt ārstniecības līdzeklis, ko ārsts E. Bahs pagatavoja no AVOTA ŪDENS. Dzīve ir plūstoša kā upe. Tu vari izvēlēties tai plūst līdzi vai kā akmens palikt vienā vietā!

uz Baha ziedi A-Z