Neformālās izglītības iestāde „Baha ziedu terapijas centrs”

Izgl_iestNeformālās izglītības iestāde “Baha ziedu terapijas centrs” (Izglītības kvalitātes valsts dienesta izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr. 3380801072) ir SIA “Ziedu enerģija” dibināta neformālās izglītības iestāde, kuras mērķis ir īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmas Baha ziedu terapijas jomā, nodrošinot izglītojamajiem kvalitatīvas zināšanas.

Iegūt padziļinātas zināšanas par Baha ziedu terapiju iespējams starptautiskajā Healing Herbs kursā “Learning to Use Bach Flower Remedies” – “Ceļvedis Baha ziedu izpratnē un lietošanā”.

Tiem, kas vēlas strādāt profesionāli, “Baha ziedu terapijas centrs” piedāvā izglītības programmu “Baha ziedu terapijas praktiķis konsultants”.

Neformālās izglītības iestādes “Baha ziedu terapijas centrs” direktore ir Mg. paed., Dr. philol., topošā sistēmiskā konsultante un psihoterapeite Laura Tidriķe.