Baha ziedu terapijas praktiķis konsultants

Baha ziedu terapija sniedz brīnišķīgu iespēju palīdzēt sev un apkārtējiem dzīvot laimīgu un veselīgu dzīvi. Baha ziedu terapija ir vienkārša, to apgūt spēj gandrīz ikviens, arī ziedu ārstniecības līdzekļu izvēle nav sarežģīta.

30ProSet_Wood_01Baha ziedu līdzekļu piemeklēšana citam cilvēkam nenozīmē tikai augu fotogrāfiju aplūkošanu vai pudelīšu izvēli uz labu laimi un Baha ziedu individuālā maisījuma pagatavošanu. Baha ziedu izvēles pamatā ir saruna, kuras laikā tiek apzināti postošie emocionālie stāvokļi un kopīgi lemts par piemērotākajiem Baha ziedu līdzekļiem.

Izglītības programma “Baha ziedu terapijas praktiķis-konsultants” veidota, apzinot Anglijas un Vācijas pieredzi šajā jomā un izveidojot Latvijas situācijai piemērotāko mācību saturu, tās mērķis – izglītot Baha ziedu terapijas praktiķus-konsultantus, kas spēj sniegt profesionālu un kvalitatīvu konsultāciju par Baha ziedu terapiju saskaņā ar Baha ziedu terapijas pamatprincipiem. Kursa autore: Dr. philol. Laura Tidriķe.

Mācību laikā uzmanība tiek pievērsta trim aspektiem: 1) konsultēšanas prasmju apgūšanai, kā arī iespējai trenēties dažādu metožu izmantošanā darbā ar klientiem, 2) Baha ziedu terapijas padziļinātai izzināšanai un 3) personības izaugsmei.

Kursa saturs:

– Konsultēšanas pamatprincipi.
– Baha ziedu konsultācijas pamatprincipi, mērķis, uzdevumi un uzbūve.
– Baha ziedu konsultācija: mērķu izvirzīšana, dažādas metodes mērķa noteikšanā.
– Pirmā, otrā un turpmākās tikšanās reizes.
– Konsultēšanas prasmes (aktīva klausīšanās, satura un jūtu atspoguļošana, jautājumu uzdošana, interpretācija, pauzes u.c.).
– Uzticības pilnu attiecību veidošana, uzmanības izrādīšana.
– Dažādas metodes emocionālo stāvokļu apzināšanā (“Groza pīšanas metode”, zīmēšana,
– Baha ziedu līdzekļu pozitīvās iedarbības formulēšana.
– Baha ziedu diferenciālā diagnostika.
– Efektīvu jautājumu veidošana, specifisku jautājumu izmantošana konsultācijā: jautājumi vēlējuma izteiksmē, brīnumjautājumi u.c.
– Baha ziedu terapijas praktiķa robežas: psihiskā veselība, dažādu psihisko noviržu raksturojums (depresija, mānijas, suicidālas domas u.c.).
– Fizisku kaišu ārstēšana: E. Baha uzskati par slimību, Baha ziedu terapijas praktiķa konsultanta atbildība un robežas, sarunas veidošana, emocionālo un prāta stāvokļu apzināšana, Baha ziedu izvēle, terapeitiskās stratēģijas.
– Glābšana drāmas trijstūrī, konsultanta veselīga pašapziņa, izdegšana. Pierakstu veikšana, dažādas pierakstu metodes.
– Baha ziedu piemeklēšana pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, pusaudžiem un jauniešiem, vecumposma īpašības.
– Darbs ar ģimenēm: ģimenes sistēma, E. Baha uzskati par ģimeni un bērniem, ģimenes robežas, konsultācijas uzbūves un konsultēšanas specifika, cirkulārie jautājumi.
– Bērnu tipu noteikšana Baha ziedu terapijā.
– Attiecību izveidošana ar klientu-bērnu, sarunu veidošana (tēmas, metodes, jautājumi).
– Disfunkcionāli ģimenes likumi.
– Baha ziedi, kas bieži raksturīgi bērniem un vecākiem.
– Baha ziedu terapija topošajām un jaunajām māmiņām, zīdaiņiem.
– Pāru konsultēšanas pamatprincipi un specifika.

Mācības ir maksimāli praktiskas – teorija mijas ar praktiskiem vingrinājumiem (individuāliem, pāros vai grupās), turklāt viss – caur Baha ziedu terapijas prizmu. Katru reizi ir mājasdarbi saistībā ar Baha ziedu piemeklēšanu. Kurss veidots tā, lai kursa dalībnieki pilnveidot sevi un savas profesionālās prasmes. Kurss sniedz teorētisku bāzi un iespēju teorētiskās zināšanas pielietot praksē. Kursa gaitā dalībnieki trenēs savas prasmes, kā arī padziļinās savu izpratni par Baha ziedu terapiju un Edvarda Baha dzīves filozofiju.

PRIEKŠZINĀŠANAS: Healing Herbs starptautiskā kurss “Learning to Use Bach Flower Remedies” . (Ar vai bez sertifikāta, Healing Herbs noslēguma darbu iespējams uzrakstīt arī šī kursa laikā.)

KURSU VADA: Dr. philol. un Mg. paed. Baha ziedu terapijas praktiķe, sistēmiskā konsultante un topošā sistēmiskā terapeite Laura Tidriķe. Lekciju par Baha ziedu terapijas robežām vada psihoterapeite, psihiatre Iveta Pļaviņa.

praktikes

Pirmā Baha ziedu terapijas praktiķu konsultantu kursa izlaidums.

KURSA NORISES LAIKS: kursa ilgums ~ 8 mēneši, 5 klātienes tikšanās (piektdienās un sestdienās).

Paturam tiesības veikt nelielas izmaiņas semināra saturā un norises laikos.

Mācības notiek piektdienās un sestdienās no plkst. 9.30–17.30. Dienas laikā paredzētas divas kafijas/tējas pauzes (15 min.) un stundu garš pusdienas pārtraukums (pusdienas iespējams ieturēt tuvējās kafejnīcās).

KURSA NORISES LAIKS 2020./2021. mācību gadā:
1. GRUPA: 3. reize: 28. un 29. maijs, 4. reize: 30. un 31. jūlijs, 5. reize: 10. un 11. septembris. Darbu nodošana: 11. oktobris.
2. GRUPA: 2. reize: 5. un 6. jūnijs (sestdiena un svētdiena), 3. reize: 2. un 3. jūlijs, 4. reize: 30. un 31. jūlijs, 5. reize: 10. un 11. septembris. Darbu nodošana: 11. oktobris.

KURSA NORISES LAIKS 2021./2022. mācību gadā (mācību datumi var tikt pārplānoti, ja pandēmijas dēļ nav atļautas mācības klātienē):
27. un 28. augusts, 8. un 9. oktobris, 2022. gada 21. un 22. janvāris, 11. un 12. marts, 13. un 14. maijs.

KURSA NORISES VIETA: Neformālās izglītības iestādes “Baha ziedu terapijas centrs” telpās Rīgā, Graudu ielā 61C.

PIETEIKŠANĀS: kursu iespējams apgūt ar un bez sertifikāta. Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots. Pieteikties iespējams, aizpildot pieteikuma veidlapu šeit. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvaniet Laurai 29445643. Piesakoties dalībai seminārā, starp semināra dalībnieku un SIA “Ziedu enerģija” stājas spēkā Distances līgums. Lūdzu, iepazīstieties ar tā saturu!

KURSA DALĪBAS MAKSA: 

  • bez sertifikāta: 600 EUR. Jūs varat 1) maksāt visu summu uzreiz, un saņemt 10% atlaidi, t. i, mācības jums izmaksās 540.00 EUR, samaksa jāveic ar pārskaitījumu mēnesi pirms mācību sākuma), 2) maksāt pa daļām 5 x 120 EUR (pirmā iemaksa jāveic mēnesi pirms kursa sākuma pēc izrakstīta rēķina, katrs nākamais maksājums – nedēļu pirms nākamās tikšanās reizes); Dalības maksā ietverts: kursa materiāli, piecas klātienes mācību reizes (katra pa divām dienām), četru pašpieredzes dienasgrāmatu izvērtēšana, garšīgas tējas un kafijas pauzes semināru laikā.
  • ar sertifikātu: 720 EUR. Jūs varat 1) maksāt visu summu uzreiz, un saņemt 10% atlaidi, t. i, mācības jums izmaksās 648.00 EUR, samaksa jāveic ar pārskaitījumu mēnesi pirms mācību sākuma), 2) maksāt pa daļām 6 x 120 EUR (pirmā iemaksa jāveic mēnesi pirms kursa sākuma pēc izrakstīta rēķina, katrs nākamais maksājums – nedēļu pirms nākamās tikšanās reizes, pēdējais maksājums – pirms noslēguma darba izvērtēšanas). Dalības maksā ietverts: kursa materiāli, piecas klātienes mācību reizes (katra pa divām dienām), četru pašpieredzes dienasgrāmatu izvērtēšana, noslēguma darba izvērtēšana noteiktajā datumā (darbu izvērtē divi speciālisti); klātienes pārrunas, neformālās izglītības iestādes “Baha ziedu terapijas centrs” izdots sertifikāts “Baha ziedu terapijas praktiķis”, garšīgas tējas un kafijas pauzes semināru laikā.

PRASĪBAS Baha ziedu terapijas praktiķa konsultanta SERTIFIKĀTA IEGŪŠANAI:

1. Healing Herbs starptautiskā kursa sertifikāts.
2. 100% klātienes mācību apmeklējums. Ja neparedzētu iemeslu dēļ nav iespējams apmeklēt kādu no klātienes nodarbībām, Klients var turpināt mācības, taču zaudē iespēju iesniegt noslēguma (eksāmena) darbu. Klients par atsevišķu samaksu un pēc iepriekšējas vienošanās var apmeklēt atbilstošo semināru kopā ar nākamo Baha ziedu terapijas praktiķu grupu.
3. Aktīva līdzdalība mācību procesa laikā,
4. Mājasdarbu izpilde,
5. Sešpadsmit Baha ziedu konsultāciju protokoli.
6. Vienas konsultācijas ieraksts supervīzijai.
7. Četras pašpieredzes dienasgrāmatas (katra – 21 līdz 28 dienu gara). Pašpieredzes dienasgrāmatas rakstīšanas prasības tiek definētas pirmajā klātienes mācību reizē. Ja pašpieredzes dienasgrāmatas netiek rakstītas saskaņā ar prasībām, kā arī nodotas noteiktajā laikā (vienu nedēļu pirms nākamās klātienes mācību dienas), par dienasgrāmatas izvērtēšanu jāmaksā papildus (20 EUR (divdesmit euro)).
8. Grupu darbs (16 x 60 min.) ārpus klātienes mācību termiņa (grupas tiek izveidotas un par tikšanās laikiem, prasībām u.c. vienojas pirmajā klātienes mācību reizē),
9. Noslēguma (eksāmena) darbs: 45-55 minūšu garš konsultācijas ieraksts, kurā tiek demonstrētas mācību procesā apgūtās konsultēšanas prasmes, ievēroti konsultācijas uzbūves pamatprincipi, kā arī ieteikti Baha ziedu līdzekļi saskaņā ar konsultācijas mērķi, paskaidrojot līdzekļu izvēles pamatojumu un pozitīvo iedarbību. Nododot noslēguma darbu, tā autors nodod arī analīzi, kurā norādītas konsultācijā demonstrētās konsultēšanas prasmes un konsultācijas laiks, kurā tās redzamas. Noslēguma darbu izvērtē progammas vadītāja un topošā kolēģe. Noslēguma darbs tiek pārrunāts klātienē, par pārrunu laiku vienojas pēc noslēguma darba nodošanas. Ja noslēguma darbs nav veikts saskaņā ar prasībām vai nav kvalitatīvs, to iespējams iesniegt atkārtoti par papildu maksu (120.00 EUR (simts euro)), iepriekš vienojoties par citu darba nodošanas un pārrunu laiku.
10. Studiju biedra noslēguma darba analīze.