Baha ziedu terapijas pamati:

Healing Herbs starptautiskais kurss

Ceļvedis Baha ziedu terapijas izpratnē un lietošanā. Kurss sevis pilnveidei 

Baha ziedu terapija ir tik vienkārša, ka to var izmantot ikvienā ģimenē!

KURSA MĒRĶIS: veidot pēc iespējas pilnīgāku izpratni par Baha ziedu terapiju un tajā izmantotajiem augiem, no kuriem gatavo Baha ziedu esences. Kursa saturs veidots tā, lai, izzinot Baha ziedus un ar tiem saistītos emocionālos stāvokļus, veicinātu kursa dalībnieku sevis izpratni un personības izaugsmi. Šis kurss nesagatavo profesionālam darbam ar klientiem (tas ir izglītības programmas “Baha ziedu terapijas praktiķis-konsultants” uzdevums), taču, apgūstot šo kursu, jūs spēsiet piemeklēt Baha ziedus sev un saviem tuviniekiem. Ja jūs jau strādājat ar klientiem (esat psihologs, psihoterapeits, sociālais darbinieks, ārsts u.c. profesijas pārstāvis klientu konsultēšanas jomā), šī kursa apguve sniegs jums nepieciešamās zināšanas, lai jūs varētu Baha ziedu terapiju izmantot savā profesionālajā darbībā kā papildu metodi.

hh_logoPAR KURSU: Healing Herbs starptautisko kursu sadarbībā ar Džulianu Barnardu, uzņēmuma Healing Herbs direktoru, izstrādājusi Reičela Kārtere – pedagogs ar ilggadēju pieredzi Baha ziedu terapijas jomā. Reičela Kārtere un Džulians Barnards šo kursu Latvijā uzticējuši vadīt Laurai Tidriķei, kura to kopš 2010. gada, kad mācības sāka pirmā grupa, ir pilnveidojusi un pielāgojusi tieši Latvijas situācijai.
Healing Herbs kurss no citiem Anglijā piedāvātajiem kursiem atšķiras šādos aspektos:
1. Baha ziedi tiek apgūti tādā secībā, kā tos atklāja Edvards Bahs – Divpadsmit Dziednieki, Septiņi Palīgi un Otrie Deviņpadsmit. Šādā veidā kursa dalībnieki iepazīstas ar Baha ziedu atklāšanas procesu, gūst pilnīgu priekšstatu par Baha ziedu būtību un iedarbību, kā arī par slimības cēloņiem un ārstēšanu. Šāda pieeja arī palīdz vieglāk izprast visus 38 Baha ziedus, kuri Baha ziedu terapijā ir vienlīdz nozīmīgi.
2. Healing Herbs kursā liela uzmanība tiek pievērsta augiem, no kuriem Edvards Bahs pagatavoja ārstniecības līdzekļus, jo augi ir tie, kas mūs dziedina! Auga augšanas un uzbūves iezīmes tiek saistītas ar cilvēka raksturojumu un emocionālajiem stāvokļiem. Izzinot augu, tiek izzināts cilvēks un viņa uzvedība dažādās situācijās.
3. Kursa mērķis ir atbalstīt kursa dalībnieku attīstību. Kursa gaitā dalībnieki jaunas zināšanas gūst, balstoties uz jau apgūto materiālu.

KURSA SATURS:

 • Ārsta Edvarda Baha filozofija, dzīves atziņas par slimību patiesajiem cēloņiem un ārstēšanu.
 • Baha ziedu terapijā izmantotie augi: kāpēc E. Bahs izvēlējās tieši šos augus?
 • Augu un cilvēku salīdzinājums: Ko augi stāsta par cilvēka emocionālajiem stāvokļiem? Kā Baha ziedi palīdz atgūt un saglabāt iekšējo emocionālo līdzsvaru?
 • Postošie un dziedinošie emocionālie stāvokļi, to izpausme domās un darbībā.
 • Baha ziedu izvēles metodes un radoša pieeja Baha ziedu lietošanā.
 • Daudz praktisku uzdevumu, kas nostiprina teorētiskās zināšanas (arī mājasdarbi!).
 • Iepazīšanās ar augiem (ar daudziem arī dabā (ja gadalaiks to atļauj).
 • Personiska pieredze Baha ziedu lietošanā.

Ko iegūsiet, apmeklējot šīs mācības?

 • Gūsiet dziļu izpratni par Baha ziedu terapiju un tās filozofiju.
 • Iepazīsieties ar šajā terapijā izmantotajiem augiem un to saistību ar cilvēku emocionālajiem stāvokļiem.
 • Pilnveidosiet emocionālo inteliģenci – spēju apzināties, atpazīt un analizēt savus un citu cilvēku emocionālos stāvokļus.
 • Veicināsiet savas personības izaugsmi, kas balstīta sevis analīzē un iespējā saskatīt savus potenciālus un pilnveidošanās iespējas.
 • Labāk izpratīsiet savu un citu cilvēku rīcību.
 • Spēsiet izvēlēties Baha ziedus sev un saviem tuvajiem cilvēkiem.
 • Gūsiet praktisku pieredzi Baha ziedu lietošanā.
 • Satiksieties ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem, mācīsieties no savas un citu pieredzes.

PRIEKŠZINĀŠANAS: nav nepieciešamas. Šis kurss ir daudzpusīgs un dziļš, tāpēc tas būs ieguvums gan tiem, kas par Baha ziedu terapiju nezina (gandrīz) neko, kā arī tiem, kas ar Baha ziediem darbojas jau gadiem.

KURSA VADĪTĀJA: Laura Tidriķe. Laurai ir ekskluzīvas tiesības mācīt šo kursu Latvijā. Laura ar Baha ziediem intensīvi saistīta kopš 2006. gada, Baha ziedu terapiju apguvusi Anglijā, Vācijā un Austrijā; tulko grāmatas un konsultē, vairāku grāmatu par Baha ziedu terapiju autore. Laura ir pedagoģe ar vairāk nekā 10 gadu augstskolas mācībspēka pieredzi, Baha ziedu terapijas praktiķe (pieredze kopš 2006. gada), sistēmiskā konsultante, topošā sistēmiskā terapeite. Kopš 2008. gada vada seminārus un kursus par Baha ziedu terapiju. Kopš 2017. gada vecākajā Vācijas sistēmiskās izglītības institūtā apgūst sistēmisko konsultēšanu un terapiju.

KURSA NORISES LAIKI:
– TIEŠSAISTES GRUPA: 12 trešdienu vakari (plkst. 18.00-21.00), sākot ar 9. februāri: 9., 16., 23. februāris, 2., 9., 16., 23., 30. marts, 6., 13. 20., 27. aprīlis. Pieteikuma veidlapa šeit.

MĀCĪBU ILGUMS: bez sertifikāta – 12 tiešsaistes mācību vakari; ar sertifikātu – 12 tiešsaistes mācību vakari, pēc tam – tests un praktiskais darbs (jāapraksta personiskā pieredze ar Baha ziediem trīs mēnešu garumā, kā arī jāpiemeklē Baha ziedi diviem cilvēkiem trīs reizes). Praktiskās daļas uzdevums ir mācīties pielietot kursa gaitā apgūtās zināšanas. Baha ziedu piemeklēšana citiem nav vērsta uz konsultēšanas prasmju apguvi un vērtējumu, bet gan uz Baha ziedu piemeklēšanu. Konsultēšanas prasmes apgūst aicinām kursā “Baha ziedu terapijas praktiķis konsultants”.

NORISES VIETA: ZOOM tiešsaistes platforma.

PIETEIKŠANĀS: Pieteikties iespējams šeit. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvaniet Laurai 29445643. Piesakoties dalībai seminārā, starp semināra dalībnieku un SIA “Ziedu enerģija” stājas spēkā Distances līgums. Lūdzu, iepazīstieties ar tā saturu!

Kursu iespējams apgūt:

bez sertifikāta = 360,00 EUR. Maksājot visu dalības maksu uzreiz iespējams saņemt 10% atlaidi, resp., tad mācību maksa ir 324,00 EUR. Taču varat maksāt arī pa daļām, resp., 3 x 120 EUR (pirmais maksājums – pirms mācībām, tad – ik pēc 4 nodarbībām). Dalības maksā ietverts: tiešsaistes mācības, kursa materiāli (latviešu valodā), Dž. Barnarda grāmata “Ārsta Edvarda Baha dziedinošie augi”. Tiešsaistes grupas dalībniekiem mācību materiāli tiek nosūtīti pirms mācībām.
ar sertifikātu = 440,0 EUR. Maksājot visu dalības maksu uzreiz iespējams saņemt 10% atlaidi, resp., tad mācības izmaksā 396,00 EUR. Taču varat maksāt arī pa daļām, resp., 3 x 120 EUR + 20,00 EUR (par testa izvērtēšanu) + 60,00 EUR (par noslēguma darba izvērtēšanu). Pirmais maksājums – pirms mācībām, tad – ik pēc 4 nodarbībām. Dalības maksā ietverts: tiešsaistes mācības, kursa materiāli (latviešu valodā), Dž. Barnarda grāmata “Ārsta Edvarda Baha dziedinošie augi” , , testa izvērtēšana (20 EUR), praktiskā darba izvērtēšana un pārrunāšana klātienē (60 EUR), Healing Herbs starptautiskais sertifikāts.

ATSAUKSMES:

“Šis kurss ir milzīgs ieguvums man pašai un manai ģimenei vieglākai un veselīgākai dzīvošanai.”

“Klātienes mācības ir ļoti interesantas, jo paralēli iespējams kominicēt ar citiem, dzirdēt citu dzīvesstāstus.”

“Nebiju gaidījusi, ka tik dziļi var pētīt cilvēku postošos stāvokļus, piemeklējot Baha ziedus!”

“Auglīgākais laiks, ko pēdējā laikā pavadīju!”

“Ieguvums ir nenovērtējams, redzot milzīgās pārmaiņas savā ģimenē.”

“Brīnišķīgi kursi, kas sniedz vairāk nekā tikai Baha ziedu terapijas izpratni.”

“Kurss precīzāk palīdz saprast augus un pašu terapiju. Vieglāk nekā urbties pašam.”

“Šis kurss bija lielisks ceļojums Baha ziedu pasaulē. Zināšanas par augiem ļoti palīdz izprast emocionālos stāvokļus. Esences pudelīte vairs nav tikai kaut kas pret kādu negatīvu emocionālo stāvokli, bet gan vesels stāsts par attiecīgo augu. Pēc šī kursa jūtos droša un pārliecināta Baha ziedu pasaulē”

“Gaidas pilnībā attaisnojās. Daudz plašāka informācija, plašāks redzējums uz ziediem, uzzināju daudz ko jaunu, dziļāk apguvu informāciju par katru ziedu. Kaut arī es jau apmēram divus gadus biju pazīstama ar Baha ziediem, tomēr šis kurss bija “izrāviens uz priekšu” manās zināšanās.”

“Kursā iespējams pilnīgāk un daudz dziļāk apgūt un izprast ziedus, nekā mācoties pašam. Ir iespēja gan noskaidrot neskaidros jautājumus, gan arī dzirdēt citu pieredzi. Patika arī, ka grupa nebija liela, ka bija patīkama, draudzīga, pat jauka atmosfēra. Šo kursu tiešām ieteiktu visiem, kas lieto un kam interesē Baha ziedi.”

“Lielā oranžā kursa mape ir lieliska! Materiāli ir skaidri strukturēti un viegli uztverami. Ļoti iepriecināja Botāniskā dārza apmeklējums. Auga iepazīšana dabā ļoti, ļoti noderēja.”

“Uzskatu, ka zināšanas, ko esmu ieguvusi, ir milzu bagātība. Uzskatu, ka lasīt rakstus par Baha ziediem ir labi, bet apmeklēt nodarbības – neatsverami. Mūsu sadarbība, Lauras personība, katra kursanta, arī mana, uzvedība – arī tie ir kursi, ko neklātienē izjust nevar.”

“Saņēmu vairāk, nekā gaidīju! Dziļāk izpratu, iepazinu sevi, kā arī savādāk raugos uz līdzcilvēkiem. Materiāli ļoti bagātīgi, pilnīgi un pārdomāti. “

“Ieguvums – iespēja reāli un niansēti palīdzēt cilvēkiem tikt galā ar sarežģījumiem emocijās un dzīvē.”

“Kursa uzbūve ļoti pārdomāta un strukturēta, kas tika īstenota ar lielu atbildību un precizitāti.”

“Iegums bija vairāk kā sagaidīju, īpaši nozīmīga izpratne par Baha ziedu reālo pielietojumu dzīvē. Paldies par brīnišķīgo atmosfēru!”