Semināri par dažādām tēmām

atklatnu_komplektsPiedāvājam dažādus ievadseminārus (~2h), kuros iespējams uzzināt pamatinformāciju par seminārā piedāvāto tēmu, kā arī gūt atbildes uz interesējošiem un neskaidriem jautājumiem.

Seminārus vada: Dr. philol., Mg. paed. Laura Tidriķe. Laura ar Baha ziediem intensīvi saistīta kopš 2006. gada, Baha ziedu terapiju apguvusi Anglijā, Vācijā un Austrijā, tulko grāmatas par Baha ziedu terapiju, ir grāmatas “Baha ziedu terapija bērniem un viņu vecākiem” autore, kā arī sniedz individuālas konsultācijas. Laura ir pedagoģe ar vairāk nekā 10 gadu augstskolas mācībspēka pieredzi. Kopš 2008. gada vada seminārus un kursus par Baha ziedu terapiju.

Norises laiks: plkst. 18.00-20.00.
Norises vieta: mūsu mājās Rīgā, Graudu ielā 61C.
Dalības maksa (katrs seminārs): 10 EUR.
Pieteikšanās: pieteikties semināriem iespējams, zvanot 67223364 vai 29646644 (darba dienās no plkst. 11.00-18.00). Vietu skaits ir ierobežots!


19. aprīlī: Uz skolu ar prieku, uz mājām ar labām sekmēm! Jūsu bērnam ir mācību grūtības? Viņš nespēj koncentrēties, viņam šķiet, ka viņš nemāk, jo citiem viss padodas labāk? Jūsu bērns uz skolu nedodas ar prieku? Negatīva pieredze (neapmierinošas sekmes, konflikti ar draugiem, izstumšana no vienaudžu kolektīva)? Baha ziedi var palīdzēt risināt mācību grūtības un vairot skolēnā motivāciju mācīties (pildīt mājasdarbus un mācīties ar aizrautību)! Turklāt Baha ziedi var stiprināt koncentrēšanās spējas un vairot pašpārliecinātību. Seminārs vecākiem par to, kā atbalstīt bērnus, ņemot talkā Baha ziedus.

Veidojam veselīgas partnerattiecības: Baha ziedu terapijā izmantotie 38 līdzekļi saistīti ar noteiktiem emocionālajiem un prāta stāvokļiem, kas savukārt atspoguļojas mūsu uzvedības un savstarpējo attiecību modeļos. Kuri Baha ziedi palīdz mums mainīties, lai veidotu veselīgas partnerattiecības? Kā no sevis žēlošanas kļūt par cilvēku, kas nesavtīgi mīl? Kā no “es visu varu pats/pati” iemācīties dalīties ar ikdienas pienākumiem un atbildību?

Stress un izdegšana. Stāsta, ka stress esot veselības problēmu sakne. Kā apzināties un atrast sava stresa rašanās avotu un kā Baha ziedu terapija var palīdzēt mums ar prieku, vieglāk un ar mazāku sasprindzinājumu izbaudīt dzīves ceļojumu? Savukārt ar izdegšanas sindromu sastopamies, kad ciešam no hroniska stresa. Kas no Baha ziedu klāst var palīdzēt atgūt spēkus un iemācīties rast velseīgu balansu starp darbu un atpūtu.

Nomāktība. Kā atgūt prieku par dzīvi? Ārsta Edvarda Baha izveidotajā ārstniecības sistēmā ir līdzekļi, kas atbrīvo mūs no dažādiem postošiem emocionālajiem un prāta stāvokļiem. Šajā seminārā aplūkosim, kuri Baha ziedi varētu būt noderīgi, ja dzīvē nespējam gūt prieku un saskatīt dzīves jēgu. Atgādinām, ka Baha ziedus drīkst lietot kopā ar ikvienu citu ārstniecības sistēmu, tie, kā jau dabas dziedinošais spēks, mūs atbalsta un stiprina mūsu dzīves tumšākajās stundās.

Fizisku slimību ārstēšana: Ziedu terapijas pamatlicējs Edvards Bahs bija ārsts, kurš ar atklātajiem ziedu līdzekļiem ārstēja slimības un uzskatīja, ka “dabas likumu priekšā slimībai nav varas”. Baha ziedu līdzekļi nav zāles, tos var lietot kopā ar ikvienu citu ārstniecības metodi. Kā izvēlēties Baha ziedus, ja ciešam no fiziskas slimības? Kādas terapeitiskās stratēģijas iespējamas un kas jāņem vērā, ārstējoties ar Baha ziediem? Kāpēc Baha ziedi ir efektīvi gan akūtu, gan fizisku slimību ārstēšanā?

Stiprinām imunitāti! Tie, kas savas veselības stiprināšanā izmanto Baha ziedu terapiju, novēro, ka slimot nākas retāk vai gandrīz nemaz, turklāt saslimstot iespējams saviem spēkiem ātri un bez komplikācijām atkal tikt uz kājām. Kā ar Baha ziediem stiprināt imunitāti un pārtraukt (vai nemaz nepieļaut) slimību varu pār mums?

Uzlabojam miega kvalitāti! Daudziem jau zināms, ka Baha ziedi ir labi palīgi arī tad, ja naktī nespējam ļauties miega varai – te domas maļas pa galvu, te satraukums par nākotni… Kādi Baha ziedi varētu būt noederīgi? Dziļš un spēcinošs miegs cieši saistīts ar nākamās dienas kvalitāti un ir pamatu pamats veselībai! Šajā seminārā par to, kādi Baha ziedi var palīdzēt pieaugušajiem ļauties miega varai.

Lai spirdzinošs miegs bērniem un mierīgas naktis vecākiem! Kuri no Baha ziedu līdzekļiem var noderēt, ja miegs ir traucēts bērnam? Runāsim ne tikai par to, kā piemeklēt piemērotos Baha ziedus, bet arī par to, kas (notikumi, pārdzīvotais, ieradumi) bērna ikdienā var negatīvi ietekmēt miegu.

Rūpēsimies par savas dzīves kvalitāti!