Piesakoties dalībai ceļojumā, starp ceļojuma dalībnieku un SIA „Ziedu enerģija” stājas spēkā distances līgums

DISTANCES LĪGUMS
Ceļojumam „Pa Baha pēdām un ne tikai”

Distances līgums (turpmāk tekstā Līgums), kura saturu nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru kabineta 2002. gada 28.maija noteikumi Nr.207 „Noteikumi par distances līgumu”, tiek noslēgts latviešu valodā starp:
(1) Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Ziedu enerģija”, reģ. nr.: 40003989503, PVN maksātāja nr.: LV40003989503; juridiskā adrese: Rīga, Graudu iela 61a, LV-1058, biroja adrese: Rīga, Graudu iela 61C, LV-1058 (turpmāk tekstā SIA „Ziedu enerģija”) un
(2) fizisku personu (turpmāk tekstā Klients), kas piesaka savu dalību ceļojumam uz Angliju un Velsu “Pa Baha pēdām un ne tikai” interneta tirdzniecības vietnē http://ziedu-energija.lv/celojums-pa-baha-pedam/ (turpmāk tekstā Pakalpojums).

Klients, piesakoties Pakalpojuma saņemšanai, apstiprina, ka ir iepazinies ar Līgumu un piekrīt tā noteikumiem:

1. PAKALPOJUMA APRAKSTS
1.1. Pakalpojumu sniedz SIA „Ziedu enerģija”.
1.2. Ar Pakalpojuma detalizētu aprakstu, saturu un cenrādi Klients var iepazīties SIA „Ziedu enerģija” interneta tirdzniecības vietnes www.ziedu-energija.lv sadaļā „Ceļojums pa Baha pēdām” http://ziedu-energija.lv/celojums-pa-baha-pedam/, kā arī zvanot pa tālruni: 29445643.
1.3. Pakalpojuma cenā iekļauts PVN (21%).
1.4. SIA „Ziedu enerģija” patur tiesības mainīt cenrādi. Attiecībā uz Klientu spēkā ir pieteikšanās brīdī esošā Pakalpojuma cena.

2. PIETEIKŠANĀS PAKAPLOJUMA SAŅEMŠANAI

2.1. Pakalpojuma saņemšanai Klients piesakās, aizpildot pieteikuma veidlapu elektroniski https://forms.gle/7aNcT2WqUZLWinX36.

2.2. Pēc pieteikuma saņmšanas SIA “Ziedu enerģija” informē Klientu, vai viņam tiek rezervēta vieta ceļinieku grupā.

2.3. Klientam dalība ceļojumā tiek garantēta tikai tad, kad viņš ir veicis pirmo iemaksu par ceļojumu

3.. PAKALPOJUMA VEIDI UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
3.1. Pakalpojums tiek sniegts laika posmā no 2020. gada 28. marta līdz 2. aprīlim.
3.2. Par Pakalpojumu Klients norēķinās ar pārskaitījumu uz SIA „Ziedu enerģija” bankas kontu pēc SIA „Ziedu enerģija” izrakstītā rēķina nosūtīšanas uz Klienta elektroniskā pasta adresi.
3.2. Par Pakalpojumu iespējams norēķināties: 1) maksājot pa daļām, vai 2) maksājot visu Pakalpojuma cenu vienā maksājumā.
3.3. Samaksas kārtība:
3.3.1. Pakalpojuma cena: 685.00 EUR (seši simti astoņdesmit pieci euro).
3.3.2. Pakalpojuma cenu maksājot pa daļām, Klients

3.3.2.1.pirmo daļu (400.00 (četri simti) EUR apmērā) samaksā uzreiz pēc pieteikšanās. Otru daļu (285.00 (divi simti četrdesmit) EUR apmērā) – vienu mēnesi pirms ceļojuma, resp., līdz 28. februārim.

3.3.2.2. Klients katru mēnesi maksā 100 (viens simts) EUR un pēdējā mēnesī (martā) – visu atlikušo summu.
3.4. Pakalpojuma cenu maksājot vienā maksājumā, Klients uzreiz pārskaita visu summu – 685.00 (seši simti astoņdesmit pieci) EUR.

4. PAKALPOJUMA SATURS UN SNIEGŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Plānotais ceļojuma saturs (tas var mainīties atkarībā no laikapstākļiem, kā arī pielāgots laikapstākļiem):
28. marts (sestdiena)
7.45-8.40 lidojums Rīga – Londona Getvika ar aviokompāniju Airbaltic

– rīta kafija
– pastaiga pa dižskābaržu mežu
– praktiskas lietas (pārtikas iegāde)
– ierašanās un iekārtošanās viesu namā

29. marts (svētdiena)
– Velsas daba – kāpšana Melnajos kalnos un pikniks. Pastaigai kalnos nav nepieciešama īpaša fiziskā sagatavotība, to spēj pat bērni.
– romantisko Lentoni (Llanthony) klostera drupu apmeklējums, kas atrodas brīnišķīgajā Ewyas ielejā (sk. attēlu).
– pēcpusdienā Baha ziedu mūzikas koncerts baznīcā, tikšanās ar komponistu Endrū Morisu.

30. marts (pirmdiena)
– Raglanas pils (15.-17. g.s.) apmeklējums
– Ekskursija pa Krikhovelu, pastaiga gar Askas upi – vietu, kur Edvards Bahs atklāja pirmos trīs no visiem 38 Baha ziediem.
– Gājiens uz Penifanu (Pen-y-fan) – augstāko virsotni Dienvidvelsā (nav obligāti jāaiziet līdz galam, bet pastaiga Brekonbīkonas kalnos ir ļoti izbaudāma).

31. marts (otrdiena)
– diena pie Džuliana Barnarda (uzņēmumā Healing Herbs): Džuliana lekcija-seminārs (iespējams uzdot jautājumus, saņemt atbildes), ekskursija pa uzņēmumu, pusdienas mājīgā angļu krodziņā, pēcpusdienā – lekcijas turpinājums, iepazīšanās ar Džuliana Baha ziedu dārzu.
– Dienas noslēgumā pastaiga gar upi, izbaudot dabu (pa ceļam redzēsim vienu no lielākajām ēdamajām kastaņām).

1. aprīlis (trešdiena)
– Brekonbīkonu nacionālais parks: “ūdenskritumu zeme” – pastaiga gar upi, kur starp kokiem un mežonīgām klintīm redzēsim iespaidīgus ūdenskritumus, ūdens kaskādes, dziļas aizas un alas.

2. aprīlis (ceturtdiena)
– sākam atceļu uz mājām,
– Sotvela – ciemats, kur savu dzīves nogali pavadīja Edvards Bahs, atrodot daudzus no ziedu terapijā izmantotajiem augiem. Baha centra apmeklējums, pastaiga pa ciematu, pusdienas mājīgā un sirsnīgā angļu krodziņā (kuru savulaik apmeklēja Bahs).
17.25-22.05 lidojums Londona Getvika – Rīga ar aviokompāniju Airbatic

4.2. Pakalpojuma cenā iekļauts:
• aivobiļetes Rīga – Londona Getvika – Rīga ar aviokompāniju Airbalti,

• ceļojums pa Velsu un Angliju ar ērtu autobusu,
• mitināšanās viesu namā pie Melnajiem kalniem (5 naktis),
• ekskursija pa Sotvelu, Krikhovelu, dažādu vietu apskate, nepieciešamības gadījumā (tikšanās ar Dž. Barnardu) – tulkojums no angļu valodas latviešu valodā un otrādi,
• Baha ziedu mūzikas koncerts, tikšanās ar komponistu Endrū Morisu.

4.3. Cenā nav iekļauts:
• ceļojuma apdrošināšana,
• ēdināšana,
• ieejas biļetes apskates objektos.

5. ATTEIKUMA TIESĪBAS
5.1. Klients var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā.
5.2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Klients ir nosūtījis pieteikuma veidlapu SIA “Ziedu enerģija”.
5.3. Ja Klients atsakās no pakalpojuma 14 dienas pēc pieteikšanās ceļojumam un pirmās iemaksas veikšanas, iemaksātā summa Klientam netiek atmaksāta.

5.4. Atsakoties no ceļojuma mēnesi pirms ceļojuma, iemaksātās summas netiek atmaksātas.

6. PAKALPOJUMA MAKSAS ATGRIEŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Ja Klients atkāpjas no Līguma un saskaņā ar Līguma 5.1. un 5.2. punkta noteikumiem viņam ir tiesības saņemt iemaksātās summas Pakalpojuma saņemšanai, Klients aizpilda atteikuma veidlapu, kuru var atrast interneta tirdzniecības vietnes www.ziedu-energija.lv sadaļā „Piegādes noteikumi”, un SIA „Ziedu enerģija” konkrēto summu pārskaita uz Klienta bankas kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad SIA „Ziedu enerģija” saņēma Klienta aizpildītu atteikuma veidlapu saskaņā ar Līguma 6.1. punkta noteikumiem.
6.1. Atteikuma veidlapu Klients nosūta elektroniski uz e-pasta adresi centrs@ziedu-energija.lv vai nodod SIA „Ziedu enerģija” birojā Rīgā, Graudu ielā 61C.

7. KLIENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1. Klienta pienākums ir iepazīties ar Līgumu un citiem noteikumiem, kas attiecas uz Pakalpojuma sniegšanas un saņemšanas kārtību, un uzņemties atbildību par noteikumu ievērošanu.
7.2. Klients ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un jebkurām tiesiskajām sekām, kas kādai no līgumslēdzējpusēm var rasties nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā.
7.3. Klienta pienākums ir veikt samaksu par Pakalpojumu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
7.4. Klients iegādājas lidmašīnas biļeti lidojumam.

7.5. Klientam ir tiesības uz Lielbritāniju doties citā dienā un ar citu aviokompāniju, kā arī pēc ceļojuma palikt Lielbritānijā.

8. SIA „ZIEDU ENERĢIJA” TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
8.1. SIA „Ziedu enerģija” apņemas piedāvāt Klientam augstas kvalitātes Pakalpojumu.
8.2. SIA „Ziedu enerģija” apņemas izmantot Klienta norādīto personisko informāciju tikai Pakalpojuma sniegšanai, kā arī grāmatvedībā. Klienta sniegtā informācija netiek izmantota cita veida datu apstrādē, kā arī netiek nodota trešajām personām komerciālos nolūkos.
8.3. SIA „Ziedu enerģija” patur tiesības vienpusīgi mainīt Līguma saturu, cenrādi, Pakalpojuma saturu jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Izmaiņas stājas spēkā ar publicēšanas brīdi SIA „Ziedu enerģija” interneta tirdzniecības vietnē www.ziedu-energija.lv. Attiecībā uz Klientu spēkā ir pasūtījuma brīdī esošā informācija un cena.

9.STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
SIA „Ziedu enerģija” aicina Klientu visus strīdus risināt sarunu ceļā. Ja tas nav iespējams, strīdu risināšana notiek Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
10.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Klients ir nosūtījis pieteikumu ceļojumam uz e-pasta adresi centrs@ziedu-energija.lv un veicis pirmo iemaksu.
10.2. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kamēr līgumslēdzējpuses pilnībā izpildījušas savas saistības viena pret otru.