Atskats uz ārsta Edvarda Baha 130. gadskārtai veltīto konferenci

Rīgā, 2016. gada 24. septembrī, ārsta dzimšanas dienā

Ir jāprot ne tikai strādāt, bet arī svinēt! Tāpēc ar lielu prieku organizējām ārsta Edvarda Baha 130. gadskārtai veltītu konferenci, kas izdevās krāšņa un bagāta ar viesiem.

Konferencē uzstājās Mehthilde Šefere (Mechthild Scheffer) – kundze, kas pagājušā gadsimta 70. gados ar Baha ziedu terapiju iepazīstināja Vāciju, Austriju un Šveici. M. Šefere ir daudzu grāmatu autore un konferencē stāstīja par pašas izveidoto inovatīvo pieeju – Baha ziedu izvēli saskaņā ar trim personības pamattipiem. Ģimenes ārsts Endrū Tresiders (Andrew Tresidder) no  Anglijas ieskicēja ne tikai savu, tradicionālās medicīnas ārsta pieredzi ar Baha ziedu terapiju, bet arī to, kā Baha ziedu līdzekļi var palīdzēt mums izprast sevi, mācīties un pilnībā izbaudīt savu dzīves ceļojumu. Tiešsaistē no Lielbritānijas šajā dienā kopā ar mums bija arī Džulians Barnards (Julian Barnard), kurš dalījās ar savām atziņām par Baha ziedu esenču gatavošanas procesu un esenču iedarbību uz cilvēku.

Klausītājiem saistoši bija Uģa Beķera, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta, un Sandra Mihailovovas, psiholoģes un psihoterapeites, referāti. Laura Tidriķe informēja klātesošos par neformālās izglītības iestādes pirmā zinātniskā pētījuma “Latvieši un vainas apziņa” rezultātiem.

Konferences noslēgumā dalībnieki varēja uzzināt, kas ir Baha ziedu dejas, kā arī iemēģināt soli Mariannes fon Švihovas (Marianne von Schwichow) (Vācija) vadībā.

Visbeidzot mēs visi kopīgi pakavējāmies pie kūkas gabaliņa un kafijas tases.

Paldies visiem, kam šis pasākums bija svarīgs!