Mūsu Baha ziedu dārzs

Ar Baha ziedu terapiju pamatīgāk var iepazīties, studējot Edvarda Baha, terapijas pamatlicēja, darbus, kā arī tieši sazinoties ar šajā terapijā izmantotajiem augiem. Tāpēc ap mūsu namiņu esam sākuši veidot dārzu, kurā varat iepazīties ar daudziem Edvarda Baha izvēlētajiem dziedinošajiem augiem.

Turpinājums sekos…