Pašizziņu un pašizaugsmi veicinošas nodarbības

Nodarbības piedāvā darīt – jo tikai to, ko paši veicam, apgūstam. Nodarbības vērstas uz dalībnieku pašizaugsmi un personisko jautājumu risināšanu. Kursu dalībniekiem tiek piedāvāti dažādi uzdevumi, metodes un jautājumi, kas no dažādām perspektīvām palīdz paskatīties un esošo, piedzīvoto un to, kas vēl tikai būs. Kursi ir veidoti, pamatojoties uz sistēmisko konsultēšanu un terapiju, ko šo kursu idejas un satura autore Laura Tidriķe kopš 2017. gada apgūst un uz savas ādas izbauda Vācijas vecākajā sistēmiskās izglītības institūtā IF Weinheim