Pašizziņas un pašizaugsmes kurss

No kurienes nāku, kurp dodos?

Kā radās ideja šim kursam? Laura Tidriķe, kopš 2017. gada apgūstot sistēmisko konsultēšanu un psihoterapiju Vācijas vecākajā un pieredzes bagātākajā institūtā IF Weinheim – Institut für systemische Ausbildung und Entwicklung, ir uz savas ādas izbaudījusi, uzkrājusi un saviem klientiem piedāvājusi zināšanas un dažādas pašizziņas un pašizaugsmes metodes. Pienācis laiks spert nākamo soli: piedāvāt pašizziņas un pašizaugsmes kursu “No kurienes nāku, kurp dodos?” Uzziņai: sistēmiskā konsultēšana attīstījusies no ģimenes psihoterapijas, to izmanto indivīdu, pāru, ģimeņu, uzņēmumu, iestāžu un institūciju konsultēšanā, jo tā uz problēmu/grutībām raugās plašāk – ņemot vērā kontekstu, paaudžu ietekmi, sistēmas funkcionēšanas specifiku, uzvedības un domāšanas musturus u.c.

PAR KURSU: Pašizziņas un pašizaugsmes kursā iekļautas sistēmiskajā konsultēšanā un psihoterapijā izmantotas metodes un uzdevumi: darbs ar dzimtaskoku (genogrammu), skulptūras, sistēmas zieds, dzīves nogriežņi, laika līnija, dzīves grāmata, pasūtījumu karuselis, apzinātības rats, telpiska vizualizācija un daudzas citas metodes.
1. Izzināsim savas iekšējās daļas un to, kādus uzdevumus tās mums dzīvē dod. Kas ir mūsu spēka avoti un resursi? Kā postošus uzvedības un domāšanas musturus mainīt un radīt jaunus, veselīgus? Kādas ir manas vērtības? 
2. Pētīsim iepriekšējo paaudžu atstāto mantojumu (analizējot dzimtaskoku jeb t.s. genogrammu) no dažādiem aspektiem: paaudžu (iz)dzīvošanas musturi, dzīves moto, dzīves notikumi, slimības, resursi utt. 
3. Kursa dalībniekiem būs iespēja risināt savus jautājumus klātienē, piemēram, izmantojot skulptūru metodi.
4. Mācīsimies izvirzīt piepildāmus mērķus, radīt pašregulējošu (nevis paškontrolējošu) gribasspēku. Skatīsimies uz jau piedzīvoto, raudzīsimies uz to, kas vēl tikai būs.
5. Būs metožu daudzveidība, individuāli uzdevumi, uzdevumi pāros un grupās, radoši un pētnieciski uzdevumi. Būs aizraujoši!
6. UZMANĪBU – kurss tiek kombinēts ar Baha ziedu terapiju! Lielās intereses dēļ šis kurss tiek piedāvāts tikai kopā ar Baha ziedu terapiju (kursā tiks iekļauti Baha ziedu ieteikumi, kā arī piedāvāta iespēja 9 mēnešus lietot Baha ziedu maisījumus un dalīties novērojumos).

Ko iegūsiet, apmeklējot šīs mācības?

  • Apzināsiet savu senču atstāto mantojumu – to, kas ietekmē mūsu dzīvi šeit un tagad, kā arī gūsiet iespēju izvēlēties, ko saglabāt savā dzīvē un ko – mainīt.
  • Gūsiet iespēju risināt savus jautājumus. Gūsiet sev vērtīgas atziņas.
  • Veicināsiet savas personības izaugsmi, kas balstīta sevis analīzē un iespējā saskatīt savus potenicālus un pilnveidošanās iespējas.
  • Satiksieties ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem, mācīsieties no savas un citu pieredzes.

Kam domāts šis kurss? Ikvienam, kurš vēlas izzināt sevi un spert soli tālāk pašattīstībā, dzīvot vieglāku, veselīgāku, priecīgāku un apzinātāku dzīvi. Īpaši vērtīgs šis kurss būs cilvēkiem, kas ikdienā atbalsta citus viņu grūtībās. Jo labāk mēs pazīstam sevi, jo labāk varam palīdzēt citiem.

KURSA VADĪTĀJA: Laura Tidriķe. Kopš 2017. gada Laura apgūst sistēmisko konsultēšanu un psihoterapiju Vācijas vecākajā un pieredzes bagātākajā institūtā IF Weinheim – Institut für systemische Ausbildung und Entwicklung. 2020. gada pavasarī Laura pabeigs sistēmiskā konsultanta izglītību un turpinās izglītošanos sistēmiskās psihoterapijas zinībās. Laura ir pedagoģe (maģistra grāds pedagoģijā un doktora grāds filoloģijā) ar vairāk nekā 10 gadu augstskolas mācībspēka pieredzi. Kopš 2008. gada vada seminārus un kursus par Baha ziedu terapiju, sākot ar 2019. gadu – arī par sistēmisko konsultēšanu un terapiju

KURSA NORISES LAIKI 2019./2020. m.g.: vienu reizi mēnesī, kopā 9 nodarbības:

Septembris – maijs: NODARBĪBAS + BAHA ZIEDU IETEIKUMI UN LIETOŠANA
OTRDIENU VAKARI (plkst. 18.00-21.00): 17.09., 15.10., 12.11., 10.12., 14.01., 11.02., 10.03., 14.04. pārceļas uz 21.04., 12.05. Brīvu vietu nav.
TREŠDIENU VAKARI (plkst. 18.00-21.00): 18.09., 16.10., 13.11., 11.12., 15.01., 12.02., 11.03., 15.04., 13.05. Brīvu vietu nav.

Oktobris – jūnijs: NODARBĪBAS + BAHA ZIEDU IETEIKUMI UN LIETOŠANA
OTRDIENU VAKARI (plkst. 18.00-21.00): 29.10., 26.11., 7.01., 28.01., 25.02., 24.03. (tiek pārcelts 30.06.), 28.04., 19.05., 9.06., 30.06. Brīvu vietu nav.
TREŠDIENU VAKARI (plkst. 18.00-21.00): 30.10., 27.11., 8.01., 29.01., 26.02., 25.03. (tiek pārcelts uz 1.07.), 29.04., 20.05., 10.06., 1.07.  Brīvu vietu nav. 

SESTDIENAS GRUPA. Septembris – maijs:: NODARBĪBAS + BAHA ZIEDU IETEIKUMI UN LIETOŠANA
SESTIEDENU PRIEKŠPUSDIENAS (plkst. 10.00-13.00): 28.09., 26.10., 30.11., 4.01., 25.01., 29.02., 4.04. (tiek apvienota ar 30. maija nodarbību), 2.05., 30.05. (divas nodarbības 10.00.-17.00). Brīvu vietu nav. 

Ir iespēja pieteikties rezervē, ja kāds no dalībniekiem maina savas domas. Nākamās grupas – 2020. gada septembrī. Lūdzu, aizpildiet pieteikuma veidlapu ŠEIT, lai varam Jūs informēt par plānotajiem nodarbību datumiem.

NORISES VIETA: Ziedu enerģijas telpās Rīgā, Graudu ielā 61C.

PIETEIKŠANĀS: Pieteikties iespējams (rezervē vai nākamajam gadam) ŠEIT. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvaniet Laurai 29445643. Piesakoties dalībai seminārā, starp semināra dalībnieku un SIA “Ziedu enerģija” stājas spēkā distances līgums. Lūdzu, iepazīstieties ar tā saturu!

Uzmanību! Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots (grupā ne vairāk kā 12 dalībnieku). Kavētās nodarbības nav iespējams apmeklēt pie citas grupas.

KURSA DALĪBAS MAKSA:

A variants: Kursa izmaksas kopā: 225 EUR, viena reize: 25 EUR. Piesakoties kursam – 50 EUR (ar pārskaitījumu) + 25 EUR pirms katras tikšanās reizes, sākot ar 3. tikšanās reizi (ar pārskaitījumu vai pirms nodarbības). 

B variants: Kursa izmaksas kopā: 180 EUR, viena reize: 20 EUR. Visa summa jāmaksā, piesakoties kursam – 180 EUR (ar pārskaitījumu).

Uzmanību! Par nodarbību jāmaksā arī tad, ja tajā nesanāk piedalīties. Grupas dalībnieki visa kursa laikā nemainās. 

Dalības maksā ietverts: deviņas nodarbības (katra 180 min), izdales materiāli, tēja, 9 Baha ziedu individuālie maisījumi.