Pašizziņas un pašizaugsmes kurss

No kurienes nāku, kurp dodos?

Kas ir tas, ko Tu nēsā savā dzīves pieredzes koferī? Nāc, izpēti tā saturu, izšķiro un atstāj sev noderīgo! Apzinies savus resursus, stiprinies un audz!

Kā radās ideja šim kursam? Laura Tidriķe, kopš 2017. gada apgūstot sistēmisko konsultēšanu un psihoterapiju Vācijas vecākajā un pieredzes bagātākajā sistēmiskās izglītības institūtā IF Weinheim – Institut für systemische Ausbildung und Entwicklung, ir uz savas ādas izbaudījusi, uzkrājusi un saviem klientiem piedāvājusi zināšanas un dažādas pašizziņas un pašizaugsmes metodes. Pienācis laiks spert nākamo soli: piedāvāt pašizziņas un pašizaugsmes kursu “No kurienes nāku, kurp dodos?” Uzziņai: sistēmiskā konsultēšana attīstījusies no ģimenes psihoterapijas, to izmanto indivīdu, pāru, ģimeņu, uzņēmumu, iestāžu un institūciju konsultēšanā, jo tā uz problēmu/grūtībām raugās plašāk – ņemot vērā kontekstu, paaudžu ietekmi, sistēmas funkcionēšanas specifiku, uzvedības un domāšanas musturus u.c. Sistēmiskā pieeja balstās uz cieņpilnu, pieņemošu un stiprinošu attieksmi. Pirmajā šī kursa “pastāvēšanas” gadā tajā dalību ņema 60 dalībnieku!

PAR KURSU: Pašizziņas un pašizaugsmes kursā iekļautas sistēmiskajā konsultēšanā un terapijā izmantotas metodes un uzdevumi: darbs ar dzimtaskoku (genogrammu), skulptūras, sistēmas zieds, dzīves nogriežņi, laika līnija, dzīves grāmata, pasūtījumu karususelis, telpiskas vizualizācijas un daudzas citas metodes.
1. Izzināsim savas iekšējās daļas un to, kādus uzdevumus tās mums dzīvē dod. Kas ir mūsu spēka avoti un resursi? Kā postošus uzvedības un domāšanas musturus mainīt un radīt jaunus, veselīgus? Kādas ir manas vērtības? 
2. Pētīsim iepriekšējo paaudžu atstāto mantojumu (analizējot dzimtaskoku jeb t.s. genogrammu) no dažādiem aspektiem: paaudžu (iz)dzīvošanas musturi, dzīves moto, dzīves notikumi, resursi utt. 
3. Dažādās metodes piedāvās kursa dalībniekiem risināt savus personiskos jautājumus, paskatīties uz tiem no dažādām perspektīvām, rast savus risinājumus.
4. Mācīsimies izvirzīt piepildāmus mērķus, radīt pašregulējošu (nevis paškontrolējošu) gribasspēku. Skatīsimies uz jau piedzīvoto, raudzīsimies uz to, kas vēl tikai būs.
5. Būs metožu daudzveidība, individuāli uzdevumi, uzdevumi pāros un mazās grupās, radoši un pētnieciski uzdevumi. Būs aizraujoši!

ŠĪ KURSA TĒMAS: mana sistēma, genogrammas veidošana, darbs ar genogrammu, manas dzīves aktuālās tēmas, izcelsmes ģimenes vērtības, manas dzīves vērtības, senču mantojuma šķirošana, senču un apkārtējo gaidas, dzīves laikā uzkrāto resursu apzināšana, identitātes nams, mērķu formulēšana, pašregulējoša gribasspēka radīšana, somatiskie marķieri, mani enerģijas avoti, krīzes un to pārvarēšana, manas personības daļas, problēmas “sistēma” un tās izkārtojums, manas dzīves grāmata, atvadīšanās, rituāli.

Papildu iespēja kombinēt kursu ar Baha ziedu terapiju! Kurss nepiedāvā apgūt Baha ziedu terapiju, taču piedāvā iespēju izmēģināt/sākt/turpināt lietot Baha ziedu esences, kas sniedz mums drošu atbalstu mūsu iecerētajos pārmaiņu procesos.

Ko iegūsiet, apmeklējot šīs nodarbības?

  • Apzināsiet savu senču atstāto mantojumu – to, kas ietekmē mūsu dzīvi šeit un tagad, kā arī gūsiet iespēju izvēlēties, ko saglabāt savā dzīvē un ko – mainīt.
  • Gūsiet iespēju risināt savus jautājumus. Gūsiet sev vērtīgas atziņas.
  • Veicināsiet savas personības izaugsmi, kas balstīta sevis analīzē un iespējā saskatīt savus resursus un pilnveidošanās iespējas.
  • Satiksieties ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem, mācīsieties no savas un citu pieredzes.

Kam domāts šis kurss? Ikvienam, kurš vēlas izzināt sevi un spert soli tālāk pašattīstībā, dzīvot vieglāku, veselīgāku, priecīgāku un apzinātāku dzīvi. Tiem, kas atbildes grib meklēt paši, nevis saņemt gatavas receptes, padomus vai norādes pareizai dzīvošanai. Īpaši vērtīgs šis kurss būs cilvēkiem, kas ikdienā atbalsta citus viņu grūtībās. Jo labāk mēs pazīstam sevi, jo labāk varam palīdzēt citiem.

KURSA VADĪTĀJA: Laura Tidriķe, Baha ziedu terapijas praktiķe konsultante, sistēmiskā konsultante un topošā sistēmiskā terapeite.  Laura ir pedagoģe (maģistra grāds pedagoģijā un doktora grāds filoloģijā) ar vairāk nekā 10 gadu augstskolas mācībspēka pieredzi. Kopš 2008. gada vada seminārus un kursus par Baha ziedu terapiju, sākot ar 2019. gadu – arī par sistēmisko konsultēšanu un terapiju

KURSA NORISES LAIKI:
OTRDIENU VAKARI (plkst. 18.00-21.00): 2021. gada 5. oktobris, 2. novembris, 30. novembris, 2021.gada 4. janvāris, 8. februāris, 8. marts, 5. aprīlis, 3. maijs, 7. jūnijs.
Pieteikties šeit.

NORISES VIETA: Ziedu enerģijas telpās Rīgā, Graudu ielā 61C.

PIETEIKŠANĀS: pieteikties iespējams, aizpildot pieteikuma veidlapu šeit. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvaniet Laurai 29445643. Piesakoties dalībai seminārā, starp semināra dalībnieku un SIA “Ziedu enerģija” stājas spēkā distances līgums. Lūdzu, iepazīstieties ar tā saturu!

Uzmanību! Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots. Kavētās nodarbības nav iespējams apmeklēt pie citas grupas, ja vien nav iestājusies Force Majeure.

KURSA DALĪBAS MAKSA:  viss kurss = 270 EUR. (viena nodarbība (3h) = 30 EUR)

A variants: maksājot visu summu uzreiz, saņem 10% atlaidi. Kursa dalības maksa ar atlaidi: 243 EUR. Samaksa veicama ar pārskaitījumu, piesakoties kursam.

B variants: 3 x 90 EUR, pirmā samaksa (ar pārskaitījumu) veicama, piesakoties kursam. Pēc tam – pirms 4. un 7. nodarbības,

INFORMĀCIJA: Kursu iespējams kombinēt ar Baha ziedu terapiju, Baha ziedu ieteikumi un maisījumi (9 gab.) – DĀVANĀ!

Uzmanību! Par nodarbību jāmaksā arī tad, ja tajā nesanāk piedalīties. Grupas dalībnieki visa kursa laikā nemainās. 

Dalības maksā ietverts: klātienes nodarbības, izdales un radošās darbošanās materiāli, 9 Baha ziedu maisījumi, tēja un kāds gardumiņš, “Domu un sajūtu grāmata” pierakstu veikšanai.

DALĪBNIEKU IEGUVUMI un ATSAUKSMES

– Daudz uzzināju par sevi – par savu dzimtu, par to, kāpēc esmu tāda, kāda esmu, par savām stiprajām un vājajām pusēm, iespējām un resursiem. Paskatījos uz sevi, savu dzīvi un savām problēmām no cita skatu punkta, un ieraudzīju to visu citā – pozitīvākā gaismā.

– Es ieguvu zināšanas par sevi un savu pasauli, neviltotas emocijas. Pašreizējos krīzes posmos sajutu sevī resursus, kas dabīgā veidā mani uzturēja un dziedēja.

– Varu teikt 100% no sirds – pašizziņas un pašizaugsmes grupa deva tik ļoti svarīgo atspēriena punktu sākt sevis “kapitālo remontu” un, ceļu pie savas labākās iespējamās versijas – esmu sākusi individuālās psihoterapijas ceļu, par ko liels paldies tieši Baha ziediem, Tev un, protams, – grupai. 

– Apzinājos spēku, kas nāk no manām saknēm.

– Izdevās sakārtot 80% no tā, ar kādu domu nācu. Ieraudzīju sevī lietas, par kurām biju piemirsusi.

– Esmu kļuvusi atvērtāka, iepazinusi sevi, atstājusi pagātnē pagātnes lietas.

– Es apzinājos labāk savus resursus. Dzīves līnijas izkārtojums palīdzēja saprast savas dzīves svarīgākos notikumus, saskatīt sakarības, “Salikt pa plauktiņiem” pagātni.

– Sapratu, ka ir sajūtu antenas un ir jāmācās tās nolasīt. Visvairāk šajā kursā man deva tas, ka ieraudzīju un precīzāk sāku sajust sevi!

– Es sapratu, ka nav pareizi un nepareizi. KAtra mēs dzīvojam un daram to, ko gribam un kā mums sanāk.

– Apbrīnojamā kārtā ļoti daudz deva citu dāmu pieredze un skatījums uz manām tēmām.

– Kurss piedāvā dažādas metodes un instrumentus pašizziņai, dažas no tām paliks manā ikdienas arsenālā.

– Liels ieguvums – dzimtas koks un tā padziļinātā analīze, bez kursa netiktu līdz tam un daudz ko nezinātu. Visvairāk man šajā kursā deva viela pārdomām par dzīves gaitu, par to ka visas dzīves “stundas” tagad ir labs balsts jaunajos dzīves apstākļos

– Atvēros cilvēkiem. Mācījos pieņemt un mainīt sevi. Katram uzdevumam bija savs devums.

– Visvairāk man šajā kursā deva dzimtas genogrammas veidošana – daudz runāju ar savu mammu, daudz izzināju par savu dzimtu, tas bija interesanti.

– Saprašana, kāpēc un kā esmu veidojusies, kāpēc es atkārtoju “mamma tā jau darīja.

– Man bija interesants, izzinošs ceļš, iespēja paraudzīties uz savu būtību no dažādiem redzesleņķiem. Bija uzdevumi, kas pārsteidza manu reakciju.

– Runāt atklāti par lietām, kas mani uztrauc. Skaidrāki mērķi vai darbības, ko gribu paveikt. Ļoti pozitīvi un iedvesmojoši!

– Plašāks redzesloks uz to, kā viss dzīvē kārtojas, kādi musturi.

– Pārliecība par sevi. Uzzināju vairāk par savu dzimtu, tas ļoti aizkustināja. Tagad arī saprotu, kādēļ mana dzīve izvērtusies tieši šāda.

– Brīvības un mērķa apziņa. Pašapzinīguma atklāsme un izaugsme. Drošības sajūta. Padies par iespēju izaugt, atvērties un iegūt jaunu skatījumu uz sevi, dzīvi un pasauli. No sirds novērtēju.

– Ir sasniegts mērķis. Es redzu, kā esmu mainījusies. Šo laiku izmantoju tikai sev. Kolosāli uzdevumi.

– Iespēja ieskatīties sevī un izvilkt dienas gaismā vispārsteidzošākās lietas. Brīnišķīga vizualizācija visās nodarbībās.

– Apziņa, ka ikvienam ir savas problēmas, ko risināt, un par to nav jākaunas. Arī pēc kursa būs, par ko padomāt, un turpināt jau iesākto procesu.

– Šis bija ļoti neparasts kurss, bet ļoti mīļš, iedvesmojošs.

– Es varēju paskatīties acīs tam, ko nevēlējos redzēt, un gala rezultātā transformēt smagumu par spārniem. Jūtos iedvesmota un iespējota jaunām lietām!

– Paldies, Laura! Tavs pasniedzēja talants ir atradis vēl vienu gultni, pa kuru plūst un padzirdīt izslāpušos!