Pētījums “Brīvs no bailēm”

Jūs ciešat no bailēm?
Jums ir bailīgs bērns?
Jūsu mājdzīvnieks baidās?

Aicinām piedalīties pētījumā visus, kas vēlas atbrīvoties no bailēm!
Par mūsu pirmo zinātnisko pētījumu vairāk lasiet šeit.

Pērtiķmuīte / Mimulus

Angļu ārsta Edvarda Baha atklātā ziedu terapija palīdz atbrīvoties no postošiem prāta un emocionāliem stāvokļiem. Katra Baha ziedu esence paredzēta precīzi definētam psiholoģiskam stāvoklim. Pērtiķmutītes ziedu esence atbrīvo no bailēm. Edvarda Baha apraksts skan šādi: “Noder, ja māc bailes no pasaulīgām lietām, slimībām, sāpēm, negadījumiem, nabadzības, tumsas, vientulības un nelaimes, tāpat arī ja ciešat no ikdienas bailēm. Šis līdzeklis palīdzēs cilvēkiem, kas savas bailes un bažas patur sevī un tikai ļoti retos gadījumos uztic tās citiem.” /Edvards Bahs “Divpadsmit Dziednieki un citi ārstniecības līdzekļi”/ Par pērtiķmutīti vairāk lasiet šeit.

Pētījuma mērķis ir noskaidrot, cik efektīvi pērtiķmutītes ziedu esence (Mimulus) salīdzinājumā ar placebo preparātu atbrīvo no bailēm (no konkrētām un ikdienišķām bailēm – augstuma, braukšanas ar liftu, iešanas pie zobārsta, ūdens, svešiem cilvēkiem, slimībām, zagļiem, naudas trūkuma u.tml.).

Uzziņai: Baha ziedu terapija ir dabiska, maiga iedarbībā, droša lietošanā ikvienam un to var lietot kopā ar ikvienu citu ārstniecības metodi. Baha ziedu esences tiek klasificētas kā pārtikas produkti. Par terapijas būtību vairāk lasiet šeit.

Pētījums ir randomizēts (nejaušināts) un dubultakls. Randomizēts nozīmē, ka pētījuma dalībnieki tiek iedalīti grupās pēc nejaušības principa. Viena grupa lieto pērtiķmutītes ziedu esenci (Mimulus), taču otras grupa – placebo preparātu. Dubultakls nozīmē, ka ne pētījuma dalībnieki, ne Baha ziedu terapijas centra darbinieki, kas pētījuma dalībniekiem gatavo līdzekli lietošanai, nezina, kurā grupā katrs pētījuma dalībnieks ir un kura grupa lieto ziedu esenci vai placebo.

Pētījuma dalībnieki: pilngadīgas personas
kuras pašas cieš no bailēm (no augstuma, slimībām, notikumiem nākotnē, vientulības, kara, naudas trūkuma u.tml.). Uzmanību: ja jūs ciešat no galējām bailēm, trauksmes un panikas tad jums var palīdzēt saulrozītes ziedu esence; ja ciešat no nekonkrētām, neobjektīvām vai nepamatotām bailēm (ļaunām acīm, nobūrumiem u.tml.) jums var palīdzēt vai apses ziedu esence; savukārt, ja baidāties par saviem tuviniekiem (bērniem, ģimeni) – tad palīdzēs sārtās zirgkastaņas ziedu esence.
kurām ir bērns, kas baidās no specifiskām uz zināmām lietām (piemēram, nepazīstamiem bērniem, jaunām vietām vai ēdieniem, bērns, kas cieš no pērtiķmutītes negatīvajam emocionālajam stāvoklim, mēdz būt kautrīgs, viņam var būt raksturīgas bailes no tumsas, tāpēc labprāt guļ pie ieslēgtas gaismas vai vecāku gultā u.tml.). Uzmanību: ja jūsu bērns cieš no galējām bailēm un panikas vai mistiskām lietām (spokiem u.tml.), tad šis pētījums jūsu bērnam nederēs, jo tad nepieciešamie līdzekļi ir saulrozītes vai apses ziedu esence;
kurām ir mājdzīvnieks, kam raksturīgas bailes – no svešiniekiem, īpašām vietām un lietām, braukšanas automobilī, dzīvnieks var būt jūtīgs uz trokšņiem.

Gadījumos, kad pētījuma ietvaros pērtiķmutītes ziedu esenci vai placebo preparātu lieto bērns vai mājdzīvnieks, atbildīgā persona ir pētījuma dalībnieks (pilngadīga persona), kas aizpildījusi pieteikuma anketu un pieteikusies pētījumam.

Visus ar pētījumu saistītos materiālus, kā arī pētījuma dalībnieku labumus, kādi iegūstami pēc pētījuma (sk. 6. punktu), bez maksas varēs saņemt mūsu birojā – Baha ziedu terapijas centrā, Rīgā, Graudu ielā 61C.
Tomēr piedāvājam iespēju ikvienam visā Latvijā piedalīties mūsu pētījumā – taču tikai ar noteikumu, ja pētījuma dalībnieks pats sedz visas piegādes izmaksas (sākot no 1,84 EUR, iespējamos piegādes veidus un izmaksas skatīt šeit.) Informācijai: pētījuma ietvaros piegādes izmaksas noteikti sanāk segt divas reizes – pirmo reizi, sākot pētījumu, un otro reizi – saņemot mūsu piedāvātos labumus (sk. tālāk tekstā 6. punktu), taču, ja izvēlēsieties piedalīties noslēguma loterijā, būsiet ieguvis kādu no laimestiem un vēlēsieties to saņemt ar piegādi, piegādes izmaksas nāksies segt vēl vienu reizi.

Pētījuma ilgums: pētījums noris līdz 2018. gada 31. augustam.
Pētījuma norise:
1. pētījuma dalībnieks, kas vēlas piedalīties pētījumā, piesakās, elektroniski aizpildot pieteikuma anketu (par sevi, par bērnu vai par mājdzīvnieku). Pētījumā iespējams iesaistīties līdz 7. augustam (pēdējā pieteikšanās diena).

2. Pētījuma anketa tiek izvērtēta vienas darba dienas laikā (tātad, ja pētījuma anketu nosūtāt sestdienā, atbildi par to, vai jūs varat piedalīties pētījumā, saņemsiet pirmdienā). Ja pētījuma dalībnieka sniegtā informācija atbilst pētījuma noteikumiem (anketā aprakstīto situāciju var risināt ar pērtiķmutītes ziedu esences palīdzību), pētījuma dalībniekiem tiek piešķirts pētījuma dalībnieka numurs, un uz anketā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta informācija par lietojamā līdzekļa saņemšanu – kad ierasties Baha ziedu terapijas centrā vai kā pasūtīt pētījumā lietojamo līdzekli, ja pētījuma dalībnieks vēlas to saņemt citā vietā.
Informācijai: dalībniekam piešķirtais pētījuma numurs nepieciešams, lai nodrošinātu konfidencialitāti – piešķirot pētījuma grupu, apstrādājot pētījumā iegūto informāciju, kā arī tad, ja pētījuma dalībnieks vēlēsies piedalīties noslēguma loterijā.

3. Pētījuma dalībnieks ierodas Baha ziedu terapijas centrā Rīgā, Graudu ielā 61c, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu, un saņem lietojamo līdzekli (pērtiķmutītes ziedu esenci vai placebo preparātu), kā arī informāciju par lietošanu un, ja vēlas, arī par Baha ziedu terapiju
VAI samaksā par piegādi uz vēlamo vietu Latvijā, un viņam tiek nosūtīts pētījumā lietojamais līdzeklis pa pastu vai, izmantojot kurjerpakalpojumus/Pickup punktus.

4. Pētījuma dalībnieks lieto (dod savam bērnam vai mājdzīvniekam) saņemto līdzekli pa 4 pilieniem 4 reizes dienā (maisījuma pietiek aptuveni trim četrām nedēļām), kā arī aizpilda īsu lietošanas anketu, ko saņem kopā ar lietojamo līdzekli.

5. Ne ātrāk kā pēc trīs nedēļām un ne vēlāk kā pēc četrām nedēļām, kopš ir sākta līdzekļa lietošana, pētījuma dalībnieks raksta uz centrs@ziedu-energija.lv, ka līdzeklis ir izlietots. Pētījuma dalībniekam uz viņa e-pastu tiek nosūtīta pētījuma noslēguma anketa, kura ir jāaizpilda.

6. Kad būsim saņēmuši pētījuma dalībnieka noslēguma anketu, respektīvi, pētījuma dalībnieks būs sekmīgi pabeidzis pētījumu, viņš tiks informēts par to, kā saņemt solītos labumus:
vienu bezmaksas Baha ziedu individuālo maisījumu (sastāvs – pēc pētījuma dalībnieka izvēles),
– iespēju saņemt DĀVANĀ Ziedu enerģijas DRAUGA KARTI, kas sniedz iespēju iegādāties visus mūsu piedāvātos produktus ar 10% atlaidi,
– iespēju piedalīties LOTERIJĀ, kurā tiks izlozēti 40 dažādi mūsu piedāvātie produkti. Loterija notiks 3. septembrī tiešsaistē. Loterijā, kā jau minēts, var piedalīties tie pētījuma dalībnieki, kas sekmīgi pabeiguši pētījumu. Izlozē pētījuma dalībnieki piedalās ar piešķirtajiem numuriem (tātad, tiks nodrošināta konfidencialitāte).
– pirmie 100 pētījuma dalībnieki, kas pabeigs pētījumu, iegūs DĀVANĀ dziedinošo 5 ziedu krēmu (7 g).

7. Pētījuma rezultāti tiks apkopoti un publicēti mājaslapā ziedu-energija.lv. Ar pētījuma rezultātiem (ja vien nebūsim atkal pieļāvuši kādu būtisku neparedzētu kļūdu) plānots uzstāties konferencēs, kā arī iesniegt rezultātus publicēšanai dažādos vietēja mēroga un starptautiskos zinātniskos žurnālos.

Pētījuma organizatori nodrošina:
1) konfidencialitāti: visa iegūtā informācija tiek izmantota tikai zinātniskiem mērķiem. Pētījuma dalībnieka vārds un uzvārds tiek izmantots tikai viņa identifikācijai un tikai pētījuma laikā. Apkopojot pētījuma dalībnieku sniegto informāciju, visi ar personu identificēšanu saistītie dati tiek dzēsti;
2) bez maksas – pētījumā lietojamo līdzekli, kā arī vienu Baha ziedu individuālo maisījumus pēc dalības pētījumā;
3) Ziedu enerģijas DRAUGA KARTI (ja pētījuma dalībnieks to vēlēsies), kā arī iespēju piedalīties LOTERIJĀ (ja pētījuma dalībnieks to vēlēsies);
4) pirmajiem simts pētījuma dalībniekiem – dāvanu – dziedinošo 5 ziedu krēmu (7 g).

Pētījuma organizatori gaida, ka pētījumu dalībnieks:
1) vēlas atbrīvoties no bailēm vai vēlas palīdzēt savam bērnam (vai mājdzīvniekam) atbrīvoties no bailēm,
2) lieto (dod savam bērnam vai mājdzīvniekam) pētījuma līdzekli pa 4 pilieniem 4 reizes dienā un šajā laikā nelieto (nedod bērnam vai mājdzīvniekam) citus Baha ziedus,
3) ir godīgs, sniedzot nepieciešamo informāciju, un atbildīgi izturas pret pētījuma norisi.

Pieteikuma anketas: pieaugušajiem ŠEIT, anketa par bērnu ŠEIT, anketa par mājdzīvnieku ŠEIT.

Pētījums tiek veikts neformālās izglītības iestādē “Baha ziedu terapijas centrs” (Izglītības kvalitātes valsts dienesta izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr. 3380801072) Rīgā, Graudu ielā 61C, pētījuma autore un par datu izvērtēšanu atbildīgā persona: Dr. philol. Laura Tidriķe (tālr. 29445643).

Privātuma politika. Ar mūsu vispārīgo privātuma politiku varat iepazīties šeit. Šeit minēsim būtiskāko informāciju, kas saistīta ar pētījumu:

Jūsu personas datus apstrādā neformālās izglītības iestāde “Baha ziedu terapijas centrs”, SIA Ziedu enerģija, vienotās reģistrācijas Nr. 40003989503, juridiskā adrese Rīgā, Graudu iela 61A, faktiskā adrese Rīga, Graudu iela 61C, LV-1058. E-pasta adrese saziņai – info@ziedu-energija.lv vai centrs@ziedu-energija.lv
Kādus personas datus mēs ievācam pētījuma ietvaros, kā tos apstrādājam un kāpēc?
Personas datu kategorijas: vārds un uzvārds (lai mēs varētu Jūs identificēt) un e-pasta adrese (lai mēs varētu ar Jums sazināties).
Tiesiskais pamats: Jūsu piekrišana
Personas datu glabāšanas periods: līdz pētījuma norises beigām (3. septembrim).
Kurš apstrādās Jūsu personas datus?
Pētījuma ietvaros sniegtos datus apstrādās SIA Ziedu enerģija darbinieki.
Kam mēs nododam personas datus?
Jūsu personas dati netiek nodoti trešajām personām.
Kā jūs piekļūstat saviem personas datiem un kādas ir jūsu tiesības?
Jūs varat lūgt mūs dzēst savus datus pirms 3. septembra, ja nolemjat pārtraukt dalību pētījumā. Šādā gadījumā nepieciešams nosūtīt savu vēlmi uz e-pasta adresi centrs@ziedu-energija.lv
Kā mēs ar jums sazināmies?
Pētījuma ietvaros mēs ar Jums sazināsimies, izmantojot Jūsu sniegto e-pasta adresi.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzu, zvaniet par pētījumu atbildīgajai personai – Laurai Tidriķei, tālr. 29445643 vai rakstiet uz centrs@ziedu-energija.lv