Sistēmiskā konsultēšana

Kopš manas pirmās Baha ziedu konsultācijas pirms vairāk nekā 10 gadiem, kopš manas pirmās Baha ziedu terapijas praktiķu konsultantu grupas pirms sešiem gadiem, man ir bijusi svarīga kvalitatīva konsultēšana – konsultācija, kuras laikā klients var apzināties savu emocionālo stāvokli un gūt stiprinājumu.

Baha ziedu terapija īpaši uzrunā vecākus, kuri saviem bērniem meklē maigu un efektīvu palīdzību emocionālu grūtību risināšanā. Kad vecāki mani lūdza piemeklēt ziedu esences viņu bērniem, es ātri vien sapratu, ka ģimene ir sistēma, kuru var raksturot ar latviešu sakāmvārdu “pagale viena nedeg”. Man radās interese par to, kā konsultācijā strādāt ar ģimenēm, tāpēc 2009. gadā izvēlējos Latvijā apgūt ģimenes psihoterapiju. Pēc pirmā mācību gada – diemžēl vai tagad pēc desmit gadiem jāsaka par laimi – manis izvēlētā izglītības programma tika pārtraukta. Ja man būtu bijusi iespēja toreiz turpināt un pabeigt mācības, tad, ļoti iespējams, tagad viss būtu pavisam citādi.

Galu galā dzīve man piedāvāja iespēju iet citu ceļu – sistēmiskās konsultēšanas un psihoterapijas zināšanas apgūt vecākajā un pieredzes bagātākajā institūtā Vācijā – 1975. gadā dibinātajā Veinheimas Sistēmiskās izglītības un attīstības institūtā (Institut für Systemische Ausbildung und Entwicklung IF Weinheim, IFW).

Domāt un rīkoties sistēmiski nozīmē uz risināmo jautājumu skatīties plašāk, ņemot vērā kontekstu, mijiedarbību ar apkārtējo vidi un cilvēkiem, indivīda uzvedības, domāšanas un komunikācijas musturus, uzkrāto un paaudzēs mantoto pieredzi, skatījumu uz dzīvi un prasmi risināt problēmas. Sistēmiskās konsultācijas laikā tiek apzināti un aktivizēti resursi, paplašināts redzējums, sniegti impulsi un noskaidrotas atšķirības starp esošo un vēlamo, lai būtu iespējams rast individuālu risinājumu savai specifiskajai situācijai un īstenot vēlamās pārmaiņas dzīvē.

Saistībā ar sistēmisko konsultēšanu un psihoterapiju Latvijas kontekstā jāmin trīs aspekti.
1. No ģimenes terapijas uz sistēmisko konsultēšanu un terapiju. Pagājušā gadsimta 50. gados psihoterapeitu praksē secināja, ka bieži vien indivīda grūtības rodas neveselīgas komunikācijas un mijiedarbības rezultātā, tāpēc daudz efektīvāk ir strādāt nevis ar vienu cilvēku, bet ar visu ģimeni. Radās ģimenes psihoterapijas virziens. Savukārt jau 80. gados ģimenes psihoterapijā notika tālāka attīstība. Atziņa, ka procesi, kas notiek ģimenē, raksturīgi visām sistēmām, ļāva attīstīties sistēmiskajai teorijai un praksei, kas attiecas ne tikai uz darbu ar ģimenēm, indivīdiem un pāriem, bet uz jebkuru sociālo sistēmu (klases kolektīvu skolā, komandu uzņēmumā u.tml.).

2. Sistēmiskie konsultanti. Latvijā pazīstami sistēmiskie un ģimenes psihoterapijas speciālisti, taču, manuprāt, mēs neizmantojam iespējas, ko piedāvā sistēmiskie konsultanti. Sistēmiskās konsultēšanas prasmju un metožu apguve ir pirmais solis ceļā uz sistēmiskā psihoterapeita izglītību. Kad šis pirmais solis ir sperts (tā ir izglītība vismaz 2,5 gadu garumā – gan teorija un prakse, gan supervīzijas un pašpieredze), Vācijas izglītības koncepts piedāvā iegūt sistēmiskā konsultanta sertifikātu. Sistēmiskais konsultants strādā gan ar indivīdiem, pāriem un ģimenēm, gan arī ar komandām uzņēmumos, kolektīviem skolās un slimnīcās, bērniem un jauniešiem. Sistēmisko konsultēšanu apgūst un savā darbā izmanto pedagogi, psihologi, sociālie darbinieki, psihoterapeiti, mediatori, supervizori, organizāciju un uzņēmumu visu līmeņu vadītāji, personāla vadītāji un attīstības speciālisti, personiskās izaugsmes treneri, konsultanti, mentori un daudzi citi.. Turklāt jāuzsver, ka sistēmiskā domāšana un rīcība tieši šobrīd Eiropā tiek augstu novērtēta, ir ļoti pieprasīta un atzīta.

3. Vai sistēmiskā konsultēšana ir Helingera uzstādījumi? Kad es Latvijā stāstu, ka apgūstu sistēmisko konsultēšanu, daudzkārt saņemu saprotošu atbildi: “Ahā, zinu, tas ir Helingers!”, ar to domājot vācu ģimenes psihoterapeita Berta Helingera (Bert Hellinger) izstrādāto metodi. Nē, es neapgūstu Helingera metodi! Es vēlos no tās norobežoties tikpat skaidri, kā to dara šīs grāmatas autori un jau 2004. gadā paudusi Vācijas Sistēmiskā biedrība. Sistēmiskajai konsultēšanai un psihoterapijai nav nekādas saistības ar Berta Helingera metodi, kuru Latvijā mēdz popularizēt kā vienīgo sistēmiskā darba metodi. Sistēmiskā konsultanta nostāja un darba principi pilnībā atšķiras no B. Helingera darba stila, par to ikvienam ir iespēja pārliecināties, tīmekļa vietnē youtube.com iepazīstoties ar B. Helingera prezentāciju videoierakstiem un salīdzinot tos grāmatā “Sistēmiskā konsultēšana piecās kārtās” paustajām idejām. Uzstādījumu (izkārtojumu, izvietojumu) metodei ir daudz senākas tradīcijas, tās aizsākumi meklējami psihodrāmā. Sistēmiskajā (ģimenes) psihoterapijā to ieviesa amerikāņu ģimenes psihoterapeite Virdžīnija Satīra (Virgina Satir) ar nosaukumu “skulptūras”. Darbs ar skulptūrām ir tikai viena no sistēmiskajā konsultēšanā un psihoterapijā izmantotajām metodēm, kā to sapratīsiet, iepazīstoties ar grāmatas “Sistēmiskā konsultēšana piecās kārtās” noslēgumā apkopoto metožu klāstu.

Sākotnējā ideja grāmatas tulkojumam radās praktisku iemeslu dēļ – es izglītoju topošos Baha ziedu terapijas praktiķus konsultantus, jo daudzi sistēmiskās konsultēšanas aspekti ir veiksmīgi izmantojami arī, konsultējot par Baha ziedu terapiju. Sapratu, ka trūkst mācību literatūras. Grāmatu tulkošana, rakstīšana un izdošana ir darbs, kas mani aizrauj un ko veicu ar lielu prieku. Kāpēc lai latviešu valodā nebūtu arī grāmatas par sistēmisko konsultēšanu, ja man ir visi resursi, lai to īstenotu?

Laura Tidriķe
Topošā sistēmiskā konsultante un sistēmiskās psihoterapijas speciāliste