Sistēmiskā konsultēšana

Varbūt brīnāties, kāpēc mājaslapā par Baha ziedu terapiju ir iekļauta šāda sadaļa? Ziedu enerģija radās, jo bija nepieciešama vieta, kur Latvijā, ja tā var teikt, dzīvot Baha ziediem. Lai arī Baha ziedu terapija ir viens no pašpalīdzības instrumentiem – ikviens, kas vēlas, tos var izvēlēties un lietot, neprastot nevienam īpašu atļauju, ir gadījumi, kad konsultācija pie profesionāļa iedod nepieciešamo impulsu. Tāpēc profesionāla konsultācija jau no sākuma ir bijis otrs aspekts, kam esam pievērsuši lielu uzmanību. Sistēmiskās terapijas pieejas būtība daudzos aspektos saskan ar Baha ziedu terapijas būtību.

Lauras Tidriķes, Ziedu enerģijas dibinātājas, stāsts: “Kopš manas pirmās profesionālās Baha ziedu konsultācijas 2008. gadā un pirmās Baha ziedu terapijas praktiķu konsultantu grupas 2013./14. gadā, man ir bijusi svarīga kvalitatīva konsultēšana – konsultācija, kuras laikā klients var apzināties savu emocionālo stāvokli un gūt atbalstu. Konsultācija, kurai ir jēga. 

Baha ziedu terapija īpaši uzrunā vecākus, kuri saviem bērniem meklē maigu un efektīvu palīdzību emocionālu grūtību risināšanā. Kad vecāki mani lūdza piemeklēt ziedu esences viņu bērniem, es ātri vien sapratu, ka ģimene ir sistēma, kuru var raksturot ar latviešu sakāmvārdu “pagale viena nedeg”. Man radās interese par to, kā konsultācijā strādāt ar ģimenēm, tāpēc 2009. gadā izvēlējos Latvijā apgūt ģimenes psihoterapiju. Pēc pirmā mācību gada – diemžēl vai tagad pēc desmit gadiem jāsaka par laimi – manis izvēlētā izglītības programma tika pārtraukta. Ja man būtu bijusi iespēja toreiz turpināt un pabeigt mācības, tad, ļoti iespējams, tagad viss būtu pavisam citādi.

Galu galā dzīve man piedāvāja iespēju iet citu ceļu – sistēmiskās konsultēšanas un terapijas zināšanas apgūt vecākajā un pieredzes bagātākajā institūtā Vācijā – 1975. gadā dibinātajā Veinheimas Sistēmiskās izglītības un attīstības institūtā (Institut für Systemische Ausbildung und Entwicklung IF Weinheim, IFW).

Domāt un rīkoties sistēmiski nozīmē uz risināmo jautājumu skatīties plašāk, ņemot vērā kontekstu, mijiedarbību ar apkārtējo vidi un cilvēkiem, indivīda uzvedības, domāšanas un komunikācijas musturus, uzkrāto un paaudzēs mantoto pieredzi, skatījumu uz dzīvi un prasmi risināt problēmas. Sistēmiskās konsultācijas laikā tiek apzināti un aktivizēti resursi, paplašināts redzējums, sniegti impulsi un noskaidrotas atšķirības starp esošo un vēlamo, lai būtu iespējams rast individuālu risinājumu savai specifiskajai situācijai un īstenot vēlamās pārmaiņas dzīvē. Sistēmiskā nostāja balstās uz cieņpilnu un pieņemošu attieksmi un uzskatu, ka mūsos ir viss nepieciešamais, lai mēs sev raksturīgā un mums vislabākajā veidā varētu risināt savas grūtības. 

Saistībā ar sistēmisko konsultēšanu un psihoterapiju Latvijas kontekstā jāmin trīs aspekti.
1. No ģimenes terapijas uz sistēmisko konsultēšanu un terapiju. Pagājušā gadsimta 50. gados psihoterapeitu praksē secināja, ka bieži vien indivīda grūtības rodas neveselīgas komunikācijas un mijiedarbības rezultātā, tāpēc daudz efektīvāk ir strādāt nevis ar vienu cilvēku, bet ar visu ģimeni. Radās ģimenes psihoterapijas virziens. Savukārt jau 80. gados ģimenes psihoterapijā notika tālāka attīstība. Atziņa, ka procesi, kas notiek ģimenē, raksturīgi visām sistēmām, ļāva attīstīties sistēmiskajai teorijai un praksei, kas attiecas ne tikai uz darbu ar ģimenēm, indivīdiem un pāriem, bet uz jebkuru sociālo sistēmu (klases kolektīvu skolā, komandu uzņēmumā u.tml.).

2. Sistēmiskie konsultanti. Latvijā pazīstami sistēmiskie un ģimenes psihoterapijas speciālisti. Vācijā sistēmiskās konsultēšanas prasmju un metožu apguve ir pirmais solis ceļā uz sistēmiskā terapeita izglītību. Kad šis pirmais solis ir sperts (tā ir izglītība vismaz 2,5 gadu garumā – gan teorija un prakse, gan supervīzijas un pašpieredze), Vācijas izglītības koncepts piedāvā iegūt sistēmiskā konsultanta sertifikātu. Sistēmiskais konsultants strādā gan ar indivīdiem, pāriem un ģimenēm, gan arī ar komandām uzņēmumos, kolektīviem skolās un slimnīcās, bērniem un jauniešiem. Sistēmisko konsultēšanu apgūst un savā darbā izmanto pedagogi, psihologi, sociālie darbinieki, psihoterapeiti, mediatori, supervizori, organizāciju un uzņēmumu visu līmeņu vadītāji, personāla vadītāji un attīstības speciālisti, personiskās izaugsmes treneri, konsultanti, mentori un daudzi citi. Sistēmiskā domāšana un rīcība tieši šobrīd Eiropā tiek augstu novērtēta, ir ļoti pieprasīta un atzīta. Sistēmiskā terapija ir viena no četriem psihoterapijas veidiem, kuras izmaksas klientiem un pacientiem Vācijā sedz valsts, jo ir zinātniski pierādīta tās efektivitāte.

3. Vai sistēmiskā konsultēšana ir Helingera uzstādījumi? Kad es Latvijā stāstu, ka apgūstu sistēmisko konsultēšanu, daudzkārt saņemu saprotošu atbildi: “Ahā, zinu, tas ir Helingers!”, ar to domājot vācu ģimenes psihoterapeita Berta Helingera (Bert Hellinger) izstrādāto metodi. Nē, es neapgūstu Helingera metodi! Es vēlos no tās norobežoties tikpat skaidri, kā to jau 2004. gadā paudusi Vācijas Sistēmiskā biedrība. Sistēmiskajai konsultēšanai un psihoterapijai nav nekādas saistības ar Berta Helingera metodi. Sistēmiskā konsultanta nostāja un darba principi pilnībā atšķiras no B. Helingera darba stila, par to ikvienam ir iespēja pārliecināties, tīmekļa vietnē youtube.com iepazīstoties ar B. Helingera prezentāciju videoierakstiem un salīdzinot tos grāmatā “Sistēmiskā konsultēšana piecās kārtās” paustajām idejām. Uzstādījumu (izkārtojumu, izvietojumu) metodei ir daudz senākas tradīcijas, tās aizsākumi meklējami psihodrāmā. Sistēmiskajā (ģimenes) psihoterapijā to ieviesa amerikāņu ģimenes psihoterapeite Virdžīnija Satīra (Virgina Satir) ar nosaukumu “skulptūras”. Darbs ar skulptūrām ir tikai viena no sistēmiskajā konsultēšanā un psihoterapijā izmantotajām metodēm, kā to sapratīsiet, iepazīstoties ar grāmatas “Sistēmiskā konsultēšana piecās kārtās” noslēgumā apkopoto metožu klāstu. Sistēmiskā terapija vērsta uz to, lai klients ieraudzītu dažādas perspektīvas un dažādus risinājumus, no tiem izvēloties sev piemērotāko. Sistēmiskajā pieejā valda uzskatas, ka nav vienas īstenības, pareizības un risinājuma, viss tiek konsturēts mūsu prātā, tāpēc arī ir iespējamas dažādas konstrukcijas.”