Mūsu pirmais zinātniskais pētījums:

Pētījums “Latvieši un vainas apziņa”: REZULTĀTI

Laika posmā no 2016. gada 13. maija līdz 31. augustam tika veikts mūsu pirmais zinātniskais pētījums “Latvieši un vainas apziņa”. Pētījuma mērķis bija noskaidrot, cik efektīvi priedes ziedu līdzeklis (Pine) salīdzinājumā ar placebo preparātu atbrīvo no vainas apziņas un ar to saistītajiem emocionālajiem un prāta stāvokļiem (paškritiku, neapmierinātību ar saviem sasniegumiem, vēlmes visu izdarīt perfekti (kas rada nevajadzīgu sasprindzinājumu, jo šajā pasaulē nekas nav perfekts), pārdzīvošanu par pieļautajām kļūdām, kā arī bailes no kļūdīšanās vispār u.c.).

Pētījums bija randomizēts (nejaušināts) un dubultakls. Randomizēts nozīmē, ka pētījuma dalībnieki tiek iedalīti grupās pēc nejaušības principa. Viena grupa lieto priedes ziedu līdzekli (Pine), taču otra grupa – placebo. Dubultakls nozīmē, ka ne pētījuma dalībnieki, ne Baha ziedu terapijas centra darbinieki, kas pētījuma dalībniekiem gatavo Baha ziedu individuālo maisījumu, nezina, kurā grupā katrs pētījuma dalībnieks ir un kura grupa lieto ziedu esenci vai placebo. Ar visu pētījuma norisi iespējams iepazīties šeit.

vecums

Attēls Nr. 1 Pētījuma dalībnieku vecums.

Pētījumā iesaistījās 142 pilngadīgas personas, no kurām 92% bija sievietes, savukārt 8% – vīrieši.  Lielākā pētījuma dalībnieku grupa (36%) bija vecumā no 31-41 gadam (sk. attēlu Nr. 1). 44% pētījuma dalībnieki līdz pētījumam vēl nebija lietojuši Baha ziedu līdzekļus, 49% – jau kādreiz bija saskārušies ar Baha ziediem, savukārt 7% tos lietoja regulāri.

Pētījuma dalībniekam, sākot pētījumu, bija jāaizpilda anketa, atbildot uz jautājumiem (par sevi, pieredzi ar Baha ziedu terapiju), kā arī jāizvērtē dažādi apgalvojumi, kas raksturīgi cilvēkam, kas atrodas priedes postošajā prāta un emocionālajā stāvoklī (sk. attēlu Nr. 2).
Pēc tam pētījuma dalībnieks saņēma Baha ziedu indivduālo maisījumu (viena maisījuma pietiek aptuveni trim četrām nedēļām), pēc kur izlietošanas atkal bija jāierodas pie mums, jāaizpilda anketa un jāsaņem jauns maisījums. Šādi jārīkojas trīs mēnešus.
Maisījumā, tātad, tika iekļauta vai nu priedes ziedu esence, vai placebo preparāts (tikai brendijs), kā arī, ja pētījuma dalībnieks vēlējās – citas Baha ziedu esences. Pamatā visi pētījuma dalībnieki izvēlējās pievienot savam maisījumam vēl citus Baha ziedus. Tikai viena pētījuma dalībniece visu pētījuma laiku lietoja vienu preparātu, kas, pētījumam noslēdzoties, izrādījās priedes ziedu esence. Tādējādi pētījumā nebija neviena dalībnieka, kas visus trīs mēnešus būtu lietojis tikai placebo preparātu.

anketa

Attēls Nr. 2. Anketas fragments.

Izvērtējot apgalvojumus, kas raksturīgi cilvēkam, kas cieš no priedes postošā prāta un ecmocionālā stāvokļa, pētījuma dalībniekiem bija jāizvēlas skaitlis skalā no 0 līdz 10, kur 0 nozīmē, ka dotais izteikums pētījuma dalībniekam pilnībā neatbilst, savukārt 10 – ja izteiktais apgalvojums atbilst pilnībā.

Par visvairāk sev atbilstošu (vidējais novērtējums 9,1 punkts) pētījuma dalībnieki, sākot pētīumu, atzīmēja izteikumu “Es jūtos slikti, ka citi cieš manas vainas dēļ”. Kā nākamo sev raksturīgu pētījuma dalībnieki atzīmēja apgalvojumu “Es pārmetu sev, ja esmu pieļāvis/-usi kādu kļūdu” (vidējai novērtējums – 8,6 punkti).

Savukārt viszemāko novērtējumu, respektīvi, kā vismazāk sev atbilstošo pētījuma dalībnieki atzīmēja apgalvojumu “Ja saņemu uzslavu, es domāju, ka neesmu to pelnījis, ka manis paveiktais nemaz nav nekas tik ļoti īpašs”.

Pēc apgalvojumu izvērtējuma pētījuma dalībnieki tika lūgti minēt arī kādu piemēru (situāciju), kurā viņi novēro kādu no izvērtētajiem apgalvojumiem. Šis anketas punkta mērķis bija noskaidrot, cik precīzi pētījuma dalībnieki atpazīst savas emocijas.

Aprakstīto situāciju analīze ļāva secināt, ka lielākā daļa pētījuma dalībnieku spēj atpazīt savas emocijas, tomēr 4,92% anketu tika atzītas par nederīgām, jo aprakstītā situācija neatspoguļoja vainas izjūtu vai ar to saistītos emocionālos un prāta stāvokļus.

10, 56% aprakstīto situāciju risināšanai būtu nepieciešami citi Baha ziedu līdzekļi:

* Šajā situācijā primārais ir pārmetums/kritizēšana, kas raksturīgs dižskābarža (Beech) postošajam emocionālajam stāvoklim, tikai pēc tam pētījuma dalībniece izjūt vainas apziņu: “Pārmetu meitai par lietām, kas viņu sāpina. Vienlaicīgi zinu, ka sāpina, bet vienalga saku un pēc tam pati sev pārmetu. Mokos un eju izlīdzināt “vainu”. Noteikti izjūtu vainas sajūtu par nodarījumu viņai.” Šo situāciju Baha ziedu terapijā nebūtu iespējams atrisināt, lietojot tikai priedes ziedu līdzekli.

* Arī šajā situācijā primārais nav priedes postošais stāvoklis, bet gan pārmetums un rīcības nosodījums (ko, iespējams, būtu jārisina ar dižskābarža un vīnkoka (Vine) ziedu līdzekļiem): “Sabaru, aizrādu bērniem par nepareizu rīcību un tad ļoti pārdzīvoju.

* Vainas izjūta un kauns bieži iet roku rokā, taču Baha ziedu terapijā kauna izjūtu palīdz pārvarēt mežābele (Crab Apple): “Lai gan maģistra darbs tika aizstāvēts sekmīgi, aizvien moka kauna sajūta par vājo sniegumu.”

* Šajā situācijā, savukārt, noderīgs būtu ozola (Oak) zidu līdzeklis: “Vienmēr esmu palīdzējusi citiem, bet uzskatījusi, ka ar saviem darbiem vai problēmā jātiek pašai galā.”

* Šeit – lapegle (Larch): “Apzinos, ka esmu savā jomā zinoša un spējīga. Bet tāpat neesmu līdz galam pašpārliecināta par saviem spēkiem. Pat tad, kad man piedāvā vadīt lielus projektus, līdz galam neticu, ka varēšu to paveikt.”

* Savukārt šeit – vītols (Willow): “Es nedomāju, ka esmu slikta darbiniece, ļoti cenšos, bet, ka ir neveiksmes, tas mani ļoti sāpina, neapmierina tas, ka citiem veicas labāk, kaut arī, manuprāt, viņi neiegulda tik daudz darba.”

PĒC PIRMĀ MĒNEŠA.

Pēc pirmā mēneša dalību pētījumā turpināja 114 jeb 80,28% dalībnieku.

Grupa, kura lietoja priedes ziedu līdzekli (“Priedes” grupa), sniedza šādu atgriezenisko saiti par pārmaiņām savā pašsajūtā: 

pirmais_priede65% dalībnieku pēc pirmā Baha ziedu individuālā maisījuma lietošanas atzina: “Jūtos labāk.”, atzīmējot gan pārmaiņas saistībā ar vainas izjūtas mazināšanos, gan arī pārmaiņas citos emocionālajos stāvokļos, kā arī fiziskajā pašsajūtā: 
→ Jūtos mierīgāka, harmoniskāka.
→ Neiespringstu uz nebūtiskām lietām. Pirmo reizi sajutos labi, kad izdarīju kaut ko savā labā, nevis citu-pārņēma prieks un smaids.
→ Jūtos daudz pārliecinātāka, nosvērtāka, mierīgāka nekā pirms tam.
→ Lēnītēm, maziem soļiem tuvojos savai gribai-savam es.
→ Mazinājusies trauksme, baiļu lēkmes, pazudušas veģetatīvās distonijas lēkmes.
→ Jūtos mierīgāka, nosvērtāka komunikācijā.
→ Emocionālā stabilitāte. Iespējams saistīts ar citiem apstākļiem, bet tomēr šķiet, ka ar Baha ziediem.
→ Mierīgāka.
→ Mazāk uztraucos, mazāk moka sirdsdēsti.
→ Jūtos mundrāks, nosvērtāks.
→ Sākumā likās, ka saasinās vainas apziņa, bat šobrīd jūtu stabilākas sajūtas un pārliecība situācijās, kur agrāk būtu jutusies vainīga, kritiska pret sevi. Tas vairāk attiecas uz sievišķo sevī – daudz kur sajūtu savu vērtību.
→ Vēlme uz pārmaiņām paliek arvien stiprāka, iekšējā balss sāk runāt skaļāk un pieņemt lēmumu. Bet vēl ir bailes kā būs ja nebūs, kā ar naudu, vai atradīšu ko citu un vai man veiksies. Sapnī radies atrisinājums, bieži redzētie savaldītie zirgi beidzot izlauzās brīvībā! Labāk uztveru kritiku, mazāk kritizēju un pieprasu. Joprojām žēl pateikt nē, lai nesāpinātu otru.
→ Pārgāja bēdīgais noskaņojums.
→ Īsti nevaru precīzi formulēt, kas tieši. Lielāka noteiktības sajūta un lielāka skaidrība ko vēlos.
→ Esmu kļuvusi patstāvīgāka, mazāk norūpējusies par to, kā jūtas citi cilvēki.
→ Ir uzlabojušās lietas, kuras gribēju uzlabot, sapratu, kuri ziedi jālieto arī turpmāk.
→ Vieglāk savaldīties, iekšējs miers.
→ Ir lielāka drošības sajūta, bet tagad vēl gribas iekšējo mieru.
→ Viļņveidīgi jūtu labāku garastāvokli, dzīvē notikušas pozitīvas pārmaiņas.
→ Brīžiem šķiet, ka tik ļoti necepos par ikdienas kreņķiem.
→ Esmu ieguvusi zināmu līdzsvaru savā ikdienā, bet vēl ir uz ko tiekties.
→ Es jūtos mierīgāk un nesatraucos par sīkām ķibelēm.
→ Vienkāršāks skats uz dzīvi, vieglāk pieņemt citu viedokli, tik ātri neapvainojos un nedusmojos, ja kaut kas nesanāk.
→ Jūtos mierīgāka, pašpārliecinātāka, mokošā vainas apziņa parādās reti.
→ Par vainas apziņu piedomāju un necenšos justies vainīga.
→ Ir pieaugusi uzdrīkstēšanās, drosme runāt par savām grūtībām.
→ Jūtos daudz mierīgāka ir sajūta, ka nedaudz no attāluma vēroju un skaidrāk ierauzgu savas emocijas, izjūtas.
→ Mazāk kritiska attieksme pret notiekošo, vairāk pozitīvisma un enerģijas.
→ Jūtos nosvērtāka, enerģiskāka un mierīgāka. Šķiet, ka par ikdienas sīkumiem mazāk sevi šaustu.
→ Mazāk jūtos vainīga, baiļu sajūta ir mazinājusies.
→ Tas laikam komplekss rezultāts- pie pētījuma esences ir pievienotas arī pret depresiju- ir sajūta, ka darbojas.
→ Ir parādījies enerģijas pieplūdums, pozitīvisms.
→ Jūtos noteikti ne sliktāk, līdzsvarotāka. Ja tiek baudīts miers, tad nestresoju, ka kaut kas jādara.
→ Uzlabojusies izlemšanas spēja. Esmu mierīgāka pat ļoti saspringtās situācijās. Vieglāk ir kļuvis pateikt nē.

9% dalībnieku pārmaiņas savā pašsajūtā vērtē negatīvi “Jūtos sliktāk”.
→ Ir saspringts darba grafiks un emocijas sakāpinātas.
→ Radusies neliela trauksmes sajūta, bet tam ir pamats (ne Baha ziedi).
→ Iespējams tāpēc, ka zinu, ka pētījuma ir runa par vainas apziņu, pie tā vairāk piedomāju un pievēršu lielāku uzmanību.
→ Papildus priedei lietoju arī esenci ‘’lēmumu pieņemšanai’’.. Lēmumu pieņēmusi esmu, bet līdzi nāk satraukums, bailes neziņa utt. Lielākais blakusefekts – šaubas, rada iekšēju trauksmi.
→ Sakāpinājās visas emocijas.

11% dalībnieku pārmaiņas savā pašsajūtā nebija novērojuši, citu atbildes variantu bija izvēlējušies 6% šīs grupas dalībnieku (“Pagaidām vēl nesaprotu.”, “Citreiz liekas, ka labāk, citreiz, ka sliktāk.”, “Jutos labāk, bet pēc 2 nedēļām, uzzinot par tuvas radinieces smagu slimību, bija smags kritums, tagd pirms dažām dienām viss harmonizējies.”)

Savukārt vairākus atbilžu variantus (gan “Jūtos labāk”, gan “Jūtos sliktāk”) atzīmējuši 9% “priedes” grupas dalībnieku. 
→ Jūtos labāk – varu labāk pastāvēt par sevi, pateikt ko gribu. Mazāk tēloju, mazāk esmu neīsta. Jūtos sliktāk – Saasinājusies vainas sajūta.
→ Jūtos labāk – Ir sajūta, ka iekšēji esmu mierīgāka, nereaģēju tik satraukti. Spēju būt dažādās situācijās (piem. vadot nodarbību) klātesoša, nevis satraukti pazaudējusies. Pašsajūtā nekas nav mainījies – vainas sajūta joprojām klātesoša.
→ Jūtos labāk – nemanīju sevis vainošanu. Jūtos sliktāk – pamanīju, ka mani vairāk kaitina vai arī asāk uztveru kritiku.
→ Jūtos labāk – Samazinājās alerģija. Jūtos sliktāk – Garastāvokļa maiņas, nomāktība, nogurums, dusmas, spītība. Beidzot saslimu pa īstam.
→ Jūtos labāk – Kopumā varētu teikt, ka jūtos labāk – esmu palikusi nedaudz līdzsvarotāka, iecietīgāka, necenšos pāri visam izdarīt visus darbus. Bet attiecībā uz vainas sajūtu, uzlabojumi galīgi nav. Izvērtēju savu uzvedību un sajūtas un saprotu, ka pa šo mēnesi uzlabojumi šajā jomā nav.

Grupa, kura lietoja placebo līdzekli un citus Baha ziedus (“Placebo” grupa), sniedza šādu atgriezenisko saiti par pārmaiņām savā pašsajūtā: 

pirmais_placebo71% “placebo” grupas dalībnieku pēc pirmā Baha ziedu individuālā maisījuma lietošanas atzina: “Jūtos labāk.”:
→ Esmu kļuvusi mierīgāka, drosmīgāka, domas un emocijas kļuvušas gaišākas, pozitīvākas.
→ Sajūtos enerģiskāk, pozitīvāk. Liekas, ka mani neaizskar lietas, kas pirms tam būtu šķitušas aizvainojošas.
→ Esmu palikusi mierīgāka, nesatraucos par katru sīkumu, pašpārliecinātāka, vairāk sākusi par sevi domāt.
→ Manā dzīvē notiek lielas pārmaiņas – esmu aizgājusi no viena darba un sākšu citu, jūtos kā uz ‘’prāmja’’.
→ Jūtos mierīgāka, iekšējā spriedze un nemiers ir mazinājies.
→ Vairāk jūt iekšēju mieru, uzlabojušās attiecības ar bērniem, izkristalizējušies mērķi.
→ Depresijas stāvoklis kļuva vieglāk panesams, bet joprojām dažreiz uzkrīt it kā ‘’melns mākonis’, kad iegrimstu tukšuma sajūtā – bez jūtām, emocijām, bez domām.
→ Pirmās 5 dienas pēc maisījuma lietošanas bija astmas saasinājums, pēc tam pārgāja. Jau vairāk kā nedēļu nelietoju zāles astmai.
→ Esmu harmoniskāka gan attieksmē pret sevi, gan citiem.
→ Jūtos labāk. Dažbrīd šķiet, ka nav tik ļoti bail pieļaut kļūdas, arī pieļautās kļūdas vieglāk uztveru. Pieķēru sevi pie domas, ka kļūdīties nav slikti, jo katra kļūda man kaut ko iemāca.
→ Rītos, kad man jāceļas vēlāk par vīru, bez sirdsapziņas pārmetumiem palieku gultā, un atļauju vīram pašam uztaisīt sev brokastis.
→ Sapratu, ka manos spēkos nebūs izglābt pasauli, bet varēšu izglābt sevi. Mēģinu izbaudīt, ko dzīve man sniedz un neuztraukties par nākotni, šķiet, ka sāk izdoties.
→ Daudzās stresa situācijās uzvedos mierīgi, mazāk depresīvo domu, vairāk enerģijas.
→ Daudz vieglāk iemigt, esmu nosvērtāka un spēju saglabāt mieru, kad apkārt ir haoss. Jūtos daudz enerģiskāka un paveikt iesākto.
→ Pārsteidzoši mierīga attieksme saskaroties ar problemātiskām situācijām.
→ Uztveru lietas mierīgāk, esmu pašpārliecinātāka, praktiski pazudis drebulis no satraukuma, labāk kontrolēju dusmas. Jūtos stiprāka, garā spēcīgāka.
→ Enerģijas vairāk, labāks miegs.
→ Esmu kļuvusi pārliecinātāka par sevi, bezrūpīgāka, varbūt arī izklaidīgāka.
→ Emocionālais fons harmonizējas, jūtos līdzsvarotāks.
→ Uzlabojas pašsajūta, vairāk atbrīvojos, priecājos, neiespringstu par sīkumiem.
→ Jūtos mierīgāka, mazāk izjūtu nepamatotu trauksmi.
→ Mazliet vairāk pārliecības par sevi, bet būtiskas izmaiņas pagaidām nejūtu.
→ Mazinājušās garastāvokļa svārstības, to amplitūda.
→ Esmu kļuvusi daudz mierīgāka. Problēmas uztveru caur tādu kā stikla sienu. Ļoti labi guļu.
→ Mazāk uztrauc dažādas problēmas, samazinājusies baiļu sajūta. Esmu kļuvusi mierīgāka.
→ Dienas laikā izdodas paveikt daudz no tā, kas ir ieplānots, pietiek ar mazāk stundām miega.
→ Jūtos mierīgāk, harmoniskāk. Optimistiskāks skats uz notikumiem, mierīgāka reakcija uz tiem.
→ Jūtos mierīgāka, ne tik saspringta gan darbā, gan ikdienā. Drūmais garastāvoklis mazinājies.
→ Lielāko daļu laika jutu lielāku pārliecinātību par sevi, bet bija arī kritumi.
→ Retāk sāpēja galva, ja sāpēja, tad vieglākā formā. Mazāk situāciju, kas izraisa dusmas, kaitina. Vairāk paļaujos uz savu viedokli.
→ Es vienkārši vairāk piedomāju pie savas reakcijas uz kaut ko. Ja automātiskā reakcija ir sajust vainu par kaut ko, tad šobrīd apstādinu sevi un padomāju, kādēļ gan tā būtu jājūtas.
→ Mierīgāka, adekvātāka reakcija uz daudzām dzīves situācijām.
→ Esmu kļuvusi mierīgāka, ir vieglāk pieņemt citu viedokli, kas nesakrīt ar manējo.
→ Izzudušas bailes no pārmaiņām, bažas par to kā būs, pieņemu visu kā pozitīvu piedzīvojumu. Pēc 35 gadiem nokrita rozā brilles uz iestrēgušu mīlestību.
→ Radusies mazliet lielāka drošības sajūta, ir “salmiņš’’, kam pieķerties, varbūt ir vairāk optimisma.
→ Pozitīvi šķiet, ka reakcija uz notikumiem un stresa situācijām ir apzinātāka un kontrolētāka.
→ Ir uzlabojusies miega kvalitāte.
→ Esmu kļuvusi pašpārliecinātāka. Nebaidos pieņemt pēkšņus lēmumus. Brīvāka, noteikti jūtos labāk.
→ Esmu mierīgāka, vairāk sāku smaidīt, pozitīvāk skatos uz dažādām ikdienas lietām.
→ Vakarā esmu mierīgāka, ātri aizmiegu.
→ Jūtos psiholoģiski stabilāk, drošāk, vieglāk uztveru situācijas.

Arī šajā grupā 9% dalībnieku pēc pirmā Baha ziedu lietošanas mēneša pārmaiņas savā pašsajūtā vērtē negatīvi “Jūtos sliktāk”.
→ Vairāk ir emocionalitāte, gribas raudāt.
→ Esmu neiecietīgāka, agresīvāka, dusmīgāka, nepacietīgāka.
→ Vairāk ‘’grūtu’’ emociju, grūtāk tikt galā ar dzīves pārbaudījumiem.
→ Sliktāk, jo aktivizējās emocijas ar kurām šķita, ka tieku galā labāk, spēju pieņemt kā ir.
→ Esmu sastrīdējusies gan ar māsu, gan mammu, jo beidzot atļāvos pateikt, kas viņu rīcībā man nav pieņemams. Un tā kā aprasti cietu klusu, viņas ir aizvainotas unes jūtos slikti un pārmetu sev, ka arī šajā reizē nepaklusēju. Sajūta, ka esmu briesmīga cilvēks mani nepamet unir spēcīgāka kā līdz šim, līdz ar to arī ikdienā esmu skumjāka un drūmāka.

12% dalībnieku pārmaiņas savā pašsajūtā nebija novērojuši, citu atbildes variantu bija izvēlējušies 3% šīs grupas dalībnieku (“Pirmajās 10 dienās jutu uzlabojumu, pēc tam atkal atgriezās vecās izjūtas.”, “Neko konkrētu pagaidām neesmu novērojis.”)

Savukārt vairākus atbilžu variantus (gan “Jūtos labāk”, gan “Jūtos sliktāk”) atzīmējuši 5% “placebo” grupas dalībnieku.
→ Jūtos labāk – esmu drosmīgāka, drošāka, daru lietas, ko citkārt nedarītu rīkojos (vairumā gadījumu) uzreiz, bez lielas vilcināšanās, esmu pieņemošāka pret sevi.
→ Pašsajūtā nekas nav mainījies – vainas sajūta, manuprāt, ir vēl joprojām.
→ Jūtos sliktāk – emocijas ar kurām strādā pilieni ir kļuvušas asākas un spēcīgākas, esmu nervozāka.
→ Jūtos labāk – zīmīgi sapņi pirmajā naktī un kādā trešajā dienā apjautu, ka mazinājusies vainas apziņa.

PĒC OTRĀ MĒNEŠA.

Pēc pirmā mēneša dalību pētījumā turpināja 91 jeb 64,08 % dalībnieku.

“Priedes” grupa sniedza šādu atgriezenisko saiti par pārmaiņām savā pašsajūtā: 

otrais_menesis_priede87% “priedes” grupas dalībnieku pēc otrā Baha ziedu individuālā maisījuma lietošanas atzina: “Jūtos labāk.”:
→ Saasinājusies intuīcija, esmu optimistiskāka.
→ Reizēm nesaprotu, vai visi citi Baha ziedi kaut ko maina un uzlabo pašsajūtu. Pašsajūta arī ir atkarīga, kā jūtos konkrētā brīdi.
→ Pārliecinātība ir nostiprinājusies, vainas sajūtu, bailes kā arī vienkārši problēmas iepējams ieraudzīt kā no malas, objektīvāk, ne tik personiski. Tomēr iepriekšējā eiforija mazinājusies.
→ Miers, samazinājās alerģija.
→ Tāda kā mierīgāka. Vieglāk pieņemt pasauli, tāda kā ir.
→ Esmu mierīgāka, līdzsvarotāka (iespējams, ka tas saistīts ar ārējiem apstākļiem – esmu aizgājusi no darba, līdz ar to 2x mazāks stress & daudz brīva laika).
→ Esmu mierīgāka, pārliecināta. Pārmaiņas neuztveru saasināti. Mierīgāk komunicēju ar apkārtējiem.
→ Harmoniskāk, mierīgāk. Jūtos emocionāli līdzsvarotāk. Fiziskas pārmaiņas nejūtu. Un, tomēr, ir bijuši spēcīgi dusmu uzplūdi.
→ Mierīgāka, plašākas perspektīvas sajūta.
→ Priecīgāk un vieglāk.
→ Jūtos labāk, jo ir uzlabojies emocionālais stāvoklis, kā dēļ izvēlējos papildus citus ziedus, bet vainas apziņa nav mainījusies.
→ Atklāju sevī jaunas emocijas, kas traucē, kuras iepriekš nebiju pamanījusi.
→ Mierīgāka, spēju savaldīt negatīvās emocijas.
→ Pašpārliecinātāka, mierīgāka.
→ Drošības sajūta pastiprinājusies, uztraukums mazinājies.
→ Jūtos brīvāk savos uzskatos, nejūtu vairs tik lielu atbildību citu priekšā savu lēmumu (gan sīku, gan lielāku) pieņemšanā. Pat tik tālu reizēm, ka bail, ka tas neaiziet otrā galējībā.
→ Ir sajūta, ka tik ļoti nesatraucos par sīkumiem, esmu mierīgāka. Nesatraucos, ko citi par mani domās dažādās situācijās.
→ Lielāks miers, nesatrauc tik daudz ikdienas sīkumi.
→ Esmu pārliecinātāka, un nešaustu sevi, ja kas neizdodas kā iecerēts.
→ Ir pazudusi vainas sajūta, jūtos ļoti labi profesionālajā jomā, nesalīdzinu sevi ar savām kolēģēm.
→ Pozitīvāks noskaņojums, mazāk sliktu domu.
→ Man šķiet, ka esmu kļuvusi mierīgāka- tas priecē.
→ Esmu atguvusi savu neatkarību no bērniņa, kuru iepriekš biju tā pieradinājusi pie sevis, ka nekur nespēju aizdoties.
→ Liekas, ka sevī vainu saskatu mazāk pie sīkumiem, bet vēl joprojām jūtu. Pie lielākām lietā tāpat jūtos slikti( vainoju sevi, savus lēmumus, darbības).
→ Vieglāk, jūtos atvieglota, labāk jūtos sabiedrībā.
→ Esmu mierīga un nosvērta.
→ Jūtos mierīgāka, tik ļoti vairs nesatraucos par lietām, kā iepriekš.
→ Mierīgāk, skaidrāk.
→ Jūtos mierīgāka, harmoniskāka.
→ Bija labāka pašsajūta, vairāk smaids un vieglāk uztvere par visu. Pēdējā nedēļā atkal vairāk stresa.
→ Vairāk enerģijas.
→ Esmu kļuvusi mierīgāka. Nav vairs tik lielas vainas sajūtas, ir mazinājušās bailes.
→ Jūtos labāk, atbilstoši izvēlētajiem Baha ziediem. Pārliecinošāk.
→ Manī ir radusies drosme kaut ko mainīt pašai, ne tikai ļauties ārēju notikumu sekām.
→ Grūti pateikt, kas tieši ir ietekmējis, bet kopš vairs nestrādāju, pašsajūta ir krietni uzlabojusies. Pieļauju, ka atpūta, izgulēšanās un dzīve bez darba stresa ir spēlējusi vislielāko lomu.
→ Jūtu vairāk miera. Dažkārt vēl ir satraukums, bet mazāks iespaids, ātrāk nomierinos. Garastāvokļa maiņas nav tik impulsīvas.
→ Noteikti ne sliktāk, varbūt nosvērtāka, pārliecinātāka.
→ Palielinājusies pašpārliecinātība un pašvērtējums.
→ Palielinājies pašapziņas līmenis, esmu vairāk pašpārliecināta par savu rīcību. Tas manī rada harmoniskākas sajūtas, un tāpēc jūtos labāk.
→ Jūtos pašpārliecinātāka, darbaspējas lielākas, baiļu mazāk.

Neviens no “priedes” grupas dalībniekiem pēc otrā pētījuma mēneša neizvēlējās atbildes variantus “Jūtos sliktāk” un “cits variants”. 11% dalībnieku pārmaiņas savā pašsajūtā nebija novērojuši, savukārt 2% šīs grupas dalībnieku bija atzīmējuši vairākus atbildes variantus: 
→ Jūtos labāk – lai arī bija daudz nepatīkamu situāciju un mirkļu, ko esmu darījusi ne tā, ļoti bieži pretī bija iekšēji mierīgi un paskaidrojoši argumenti, kas situāciju nolīdzināja.
→ Jūtos sliktāk – šajā reizē bija sajūta, ka man tiek dotas visas iespējas justies vainīgai – kā ne tik uzmanīgai mammai, kā ne tik mīlošai pret sevi, kā ne tik labai sievai utt. → Ļoti arī meklēju sevī to, ko varētu vai ko vajadzēja darīt citādi.

“Placebo” grupa sniedza šādu atgriezenisko saiti par pārmaiņām savā pašsajūtā pēc otrā pētījuma mēneša: 

otrais_placebo78% “placebo” grupas dalībnieku pēc otrā Baha ziedu individuālā maisījuma lietošanas atzina: “Jūtos labāk.”:
→ Mazinājies stress.
→ Jūtos pašpārliecinātāk.
→ Jūtos pieņemošāka gan pret sevi, gan pret citiem.
→ Vairāk pieņemu sevi, citus, esmu uzklausošāka, paļāvīgāka.
→ Esmu mierīgāka, mazāk satraucos, mazāk pārdzīvoju par lietām, kuras nevaru ietekmēt.
→ Esmu mierīgāka, nosvērtāka, optimistiskāka.
→ Domāju mazāk par pagātni, koncentrējos uz tagadni un nākotni.
→ Ir tā, ka man vai nu šobrīd nav situāciju, kurās justies par kaut ko vainīgai, vai arī es tās vairs nepamanu.
→ Jūtos labāk, bet kļuvis nedaudz skumji, sajūta par it kā kaut ko zaudētu.
→ Jūtu sevī vairāk pašapziņas, labāka komunikācija ar apkārtējiem. Iespējams tas saistīts ar mācību gada noslēgumu, atvaļinājumu, bet tomēr labāk.
→ Pazuda bezcerības sajūta.
→ Kopumā mierīgāka un harmoniskāka, labāks miegs – pirms tam modos ap saullēktu un ‘’ņēmos’’ ar uzmācīgām domām.
→ Jūtos možāka, varu paveikt vairāk, nosvērtāk un mierīgāk reaģēju saspringtās situācijās.
→ Jūtos par sevi drošāka, pārliecinātāka, mierīgāka. Mīnuss – pēdējās nedēļās pēc pilienu lietošanas parādījās agresija, nesavaldīgums, tādēļ arī maisījumu lietoju ļoti reti.
→ Jūtos līdzsvarota, mierīga. Samazinājās Baha ziedu individuālā maisījuma deva dienas laikā. Mazāk paškritizēju sevi un atvainojos.
→ Ļauju notikumiem ritēt savu gaitu īpaši nesatraucoties vai būs pareizi, labi un vislabāk. Baudu katru dāvāto dienu.
→ Joprojām jūtos labi, mierīgi guļu, nav nepamatotas satraukuma izjūtas.
→ Esmu mierīgāka. Nejutos vainīga, kas saslima bērns.
→ Nedaudz stabilāk, salīdzinot ar iepriekšējo reizi, bet ir pastiprinājies jūtīgums pret apkārt notiekošo.
→ Jūtos mierīgāk, stresa situācijās nereaģēju asi kā agrāk, labāk guļu.
→ Esmu kļuvusi mierīgāka, mazāk uztraucos par dažādiem sīkumiem. Ja rodas lielāks stress, tad ātrāk nomierinos, nedomāju par problēmām.
→ Darbā vairs tik ļoti nesatraucos par pienākumiem, kas tik raiti neizdodas.
→ Ir pazīmes, ka sākusies atveseļošanās.
→ Esmu kļuvusi mierīgāka, nosvērtāka. Kļūdas mani tik ļoti vairs neuztrauc, spēju izanalizēt, meklēt risinājumu, mazāk pārdzīvoju.
→ Jūtos jaunāka, mierīgāka, esmu pilnībā nomainījusi – frizūru, ģērbšanās stilu…
→ Esmu mierīgāka, mazāk satraucos, mazliet priecīgāka.
→ Jūtos labāk, labāk guļu.
→ Esmu iekšēji mierīgāka, līdzsvarotāka, pozitīva.
→ Uzlabojusies kopējā pašsajūta, samazinājusies trauksme, labāk varu iemigt. Uzlabojusies uztvere dažādu ziņojumu lasīšanai.

7% dalībnieku pārmaiņas savā pašsajūtā vērtē negatīvi “Jūtos sliktāk”.
→ Sākumā bija ļoti labi, tagad pasliktinājās elpošana, iespējams, tas ir ’ sīpola efekts’’. Tagad lietošu citus Baha ziedus. Iekšēji mainījušās sajūtas. Drusku sabijos, ka atkal pasliktinājusies elpošana, tomēr ticu, ka būs labi ar jaunajiem piemeklētajiem ziediem.
→ Nogurums ir lielāks, nezinu vai tas ir saistīts tieši ar Baha ziediem, bet tā tas ir.
→ Dažreiz trauksmes sajūta ļoti izteikta, tad lietoju biežāk – 7-10 x dienā.

9% dalībnieku pārmaiņas savā pašsajūtā nebija novērojuši, citu atbildes variantu bija izvēlējušies 2% šīs grupas dalībnieku (“Skaudrāk apzinos savu ‘’upura lomu’’, sastopu biežāk un apzinos šīs situācijas.”)

Savukārt vairākus atbilžu variantus (gan “Jūtos labāk”, gan “Jūtos sliktāk”) atzīmējuši 4% “placebo” grupas dalībnieku.
→ Jūtos labāk – nav izteiktas toksikozes (esmu grūtniece, 2. grūtniecība), mazāks nogurums, sajūta, ka paliek emocionāli vieglāk, kad iedzeru pilienus.
→ Jūtos sliktāk – iespējams grūtniecības dēļ. Riebjas visi cilvēki, ieskaitot vīru. Nelabums rodas, kad atceros kādus cilvēkus, notikumus. Kaut šo grūtniecību ļoti gaidīju, ir sajūta, ka riebjas arī tā, riebjas viss, kas ar to saistīts.
→ Jūtos labāk – mazāk sāp galva. Jūtos sliktāk – ir nākuši klāt jauni notikumi, kas ir izsituši mani no līdzsvara.

PĒC TREŠĀ MĒNEŠA. PĒTĪJUMA NOSLĒGUMS.

Pētījumu noslēdza 76 jeb 53,52% dalībnieku.

Jāuzsver, ka no dalībniekiem, kas pētījumā piedalījās visus trīs mēnešus, tikai 18,42% izpildīja pētījuma nosacījumu, ierodoties pie mums ar trīs līdz četru nedēļu starplaiku. Tas nozīmē – 1) pārējie dalībnieki pagatavoto līdzekli lietoja retāk nekā 4 pilienus 4 x dienā vai arī 2) pēc izlietošanas bija pārtraukums, kad Baha ziedi netika lietoti.

Pētījuma noslēgumā pētījuma dalībnieki tika lūgti izvērtēt pārmaiņas pašsajūtā visa pētījuma laikā. Jāatzīst, ka pārmaiņas pašsajūtā visa pētījuma laikā abas grupas vērtēja ļoti līdzīgi: visi

 

83% pētījuma dalībnieku atzina, ka, noslēdzot pētījumu, jūtas labāk nekā pirms trijiem mēnešiem.

“Priedes” grupas atgriezeniskā saite: 

→ palaižu kontroles grožus,
→ visus pasaules darbus izdarīt nevar,
→ cenšos neļaut mammai ar sevi manipulēt,
→ sākumā – eiforiska sajūta, ka vainas sajūta mazinājās. Nākamajā mēnesī – sāku pamanīt situācijas, kas izraisa vainas sajūtu, kā arī tikt galā. Pamanīt un apdomāt. Trešajā mēnesī – sajūta, ka varu pamanīt un tikt galā ar šīm situācijām, nostiprinājās. Sāku pamanīt šo situāciju cēloņus.
→ izzuda alerģija, cēlās pašapziņa, nav nomāktības,
→ mierīgāka,
→ pieņemošāka pret sevi, citiem un situācijām,
→ vairs tik ļoti nesāp pagātnes kļūdas un neveiksmes. Dīvaina sajūta.
→ labi guļu, mazāk nogurstu,
→ vairāk intereses par apkārtējiem notikumiem,
→ labvēlīgāka tieksme pret sevi un citiem,
→ mazāk baiļu, negatīvu fantāziju,
→ citu teikto neuztveru personiski,
→ vieglāk komunicēt,
→ esmu kļuvusi mierīgāka,
→ naktī labi guļu,
→ ir optimistisks skats nākotnē,
→ ir enerģija ķerties klāt jauniem un nepabeigtiem darbiem,
→ jūtos ļoti labi,
→ skats uz dzīvi cerīgs,
→ vairs nav tik grūti pieņemt lēmumus,
→ esmu apmierināta ar sevi, saviem darbiem, lēmumiem,
→ spēju labāk nodalīt, kas ir mana atbildība un kas nav,
→ vieglāk veidot attiecības,
→ esmu optimistiskāk noskaņota,
→ nevainoju sevi visās pasaules nelaimēs,
→ pamazām pieņemu ap sevi esošos cilvēkus,
→ pārsteidzoši, bet pirmo reizi mūžā izjūtu tādu vainas sajūtas un atbildības par visu iztrūkumu, kā nekad agrāk. Tā ir neparasta (laba) sajūta, vieglāk dzīvot.
→ šķiet, ka esmu stabilāka uz zemes,
→ man šķiet, ka šobrīd ir vieglāk elpot,
→ nevainoju sevi visādās situācijās. Interesanti, ka arī psoriāze uz rokas atkāpjas.
→ uzlabojies garastāvoklis,
→ palielinājies optimisms,
→ vainas apziņai nav bijis iemesls izpausties šajā laika posmā,
→ mazāk uztraucos, ja kaut ko nepaspēju izdarīt darbā
→ mazāk meklēju vainu sevī, kad notiek kāds pārpratums,
→ depresija atkāpjas, parādās dzīvesprieks,
→ rodas spēks mainīt savas dzīves ne tik pozitīvos aspektus, kas visbiežāk nozīmē kādam citam pateikt “nē” Ja līdz šim vainas sajūtas dēļ tas bija neiespējami, tagad tas ir mainījies,
→ enerģija neaizplūst bailēs, bet jaunās idejās,
→ esmu kļuvusi mierīgāka, ko ir ievērojuši arī mani ģimenes locekļi.

“Placebo grupas” atgriezeniskā saite: 

→ pieņemu drosmīgākus lēmumus, esmu drosmīgāka, pārliecinātāka par sevi,
→ intuīcija kļuvusi spēcīgāka,
→ vieglāk pieņemt dažādas situācijas ar vēsāku prātu,
→ esmu kļuvusi pacietīgāka, vieglāk pieņemu lietas, kuras nevaru ietekmēt,
→ esmu priecīgāka, apmierinātāka ar notiekošo,
→ pazudis aizvainojums,
→ sajūta, ka mani izmanto un dara pāri,
→ pieaugusi pašapziņa, esmu drošāka un pārliecinātāka par savu pašreizējo pozīciju dzīvē,
→ cenšos mazāk pārdzīvot par kļūdām un neveiksmēm,
→ mierīgi uztveru straujas pārmaiņas, ko nespēju ietekmēt,
→ saprotošāk skatos uz tuvinieku rīcību, kas iepriekš mani ļoti ietekmēja,
→ vairs necenšos visu kontrolēt,
→ drošāk spēju pateikt nē,
→ spēju pieņemt lēmumus daudz konstruktīvāk,
→ esmu pārliecinātāka profesionālajā jomā – apzinos savas spējas,
→ jūtos emocionāli stabilāka, pārliecinātāka, drošāka, mērķtiecīgāka,
→ esmu atbrīvotāka, atvērtāka,
→ bērni mazāk slimo,
→ nesaspringstu par sīkumiem,
→ paužu savas emocijas un sajūtas skaļi saviem ģimenes locekļiem, lai viņi mani labāk saprastu,
→ spēju labāk koncentrēties satraucošās situācijās,
→ uzlabojies miegs,
→ emociju amplitūda samazinājusies,
→ jūtos pozitīvāk noskaņota,
→ ar vairāk enerģiju apveltīta,
→ piekrītu un uzsāku jaunas lietas, hobijus,
→ ikdienas dzīvē tieku vieglāk galā ar grūtībām,
→ vairāk ieklausos sevī un uzticos intuīcijai,
→ ja es par to piedomāju, tad apzināti pieņemu lēmumu nejusties vainīga,
→ lielāka pārliecība par sevi un savu viedokli,
→ ir kļuvis vieglāk komunicēt ar cilvēkiem,
→ kopējā pašsajūta optimistiskāka,
→ samazinājušies galvas reiboņi,
→ mazāk kritizēju citus cilvēkus un pagātni.

1% dalībnieku atzina, ka pašsajūta pasliktinājusies:Esmu tikusi daudz dziļāk un daudz nopietnāk jāķeras klāt savai depresijai. «Bruņas» ir noārdītas, mainījušās «primārās lietas», vainas sajūta nav tik aktuāla.

3% uzskatīja, ka pašsajūta pa šiem trim mēnešiem nav mainījusies:

Savukārt 13% izvēlējušies citu (savu) atbildes variantu:

→ Šobrīd esmu pārejas periodā – pielāgošanās dzīvei ģimenē ar diviem mazuļiem.
→ Šajā laikā paliku stāvoklī.
→ Kādu laiku bija sajūta, ka jūtos labāk, bet sakarā ar personīgo likstu rašanos (no manis neatkarīgu) atkal nejūtos īpaši labi. Tomēr arī ne īpaši slikti.
→ Emocionāli ir svārstības kā pa viļņiem – ir periods, kad ir labāk, ir periods, kad ir nemainīgs.
→ Ļoti daudz emocionālu izvirdumu, asāk reaģēju uz situācijām dzīvē.
→ Jūtos ne labāk, ne sliktāk.
→ Grūti viennozīmīgi pateikt, vai labāk, vai sliktāk.

Diemžēl pētījuma laikā neguvām atbildi uz pamatjautājumu, vai priedes ziedu līdzeklis ir spēcīgāks par placebo preparātu, galvenokārt divu iemeslu dēļ:

  1. Pētījuma dalībnieki savā Baha ziedu individuālajā maisījumā varēja iekļaut arī citus Baha ziedu līdzekļus. Tā kā bieži situāciju risināšanai nepieciešami vairāki Baha ziedu līdzekļi, jo mēs ciešam no dažādiem postošiem emocionāliem un prāta stāvokļiem, tad situācija var atrisināties un pašsajūta var uzlaboties arī no citiem Baha ziediem (ja arī maisījumā bija placebo preparāts).
  2. Piedāvātais izvērtējums (savu izjūtu novērtējums ar gradācijas palīdzību), ļoti iespējams, bija pārlieku sarežģīts, un piedāvātie apgalvojumi pārlieku daudz. Iespējams, tāpēc varēja novērot pretrunīgu un dažkārt arī nenopietnu pētījuma dalībnieku attieksmi pret šo anketas jautājumu, ko ilustrē šādi piemēri:

Piemēram, kāds pētījuma dalībnieks, noslēdzot pētījumu, norāda “Pašsajūta nav mainījusies”, taču, izvērtējot dotos apgalvojumus par vainas izjūtu, skaidri parāda, ka daudzi aspekti ir mainījušies.

viens_dalobn


Kāds cits dalībnieks, savukārt, pārmaiņas savā pašsajūtā pētījuma laikā novērtē ar “Jūtos labāk”, taču apgalvojumu izvērtējumi liecina par pretējo.

viens_dalobn_1


Šeit piemērs ļoti pretrunīgam apgalvojumu izvērtējumam:

viens_dalobn_2


 

SECINĀJUMI un ATZIŅAS nākamajam pētījumam:

  1. Šajā reizē ikviens interesents, kas sevī novēroja vainas izjūtu, varēja piedalīties pētījumā. Atbilstību pētījuma nosacījumiem noteica tikai pats pētījuma dalībnieks. Rezultātā pētījumā iesaistījās arī dalībnieki, kuru problēma primāri bija citi emocionālie stāvokļi, vainas izjūta bija sekundāra. Nākamajā pētījumā noteikti tiks veikta atlase, lūdzot potenciālos pētījuma dalībniekus pirms pētījuma iesniegt situācijas, kurās viņi novēro pētāmo emocionālo stāvokli, lai būtu iespēja izvērtēt, vai dalībnieks atbilst pētījuma nosacījumiem.

2. Šajā reizē pētījuma dalībnieki varēja izvēlēties un kopā ar priedes ziedu līdzekli vai placebo preparātu lietot vēl citus sešus Baha ziedus – tas tika darīts pamatā, lai motivētu pētījuma dalībniekus iesaistīties un līdzdarboties 3 mēnešus. Rezultātā pašsajūta uzlabojās gandrīz visiem pētījuma dalībniekiem (tas arī dalībniekiem tika solīts). Nākamajā pētījumā viena grupa lietos tikai vienu ziedu esenci, savukārt otra – tikai placebo preparātu, lai varētu izvērtēt atšķirības ziedu līdzekļu un placebo preparāta iedarbībā.

3. Šajā reizē pētījums ilga 3 mēnešus, jo pieredze rāda, ka priedes postošais stāvoklis – vainas izjūta, ne vienmēr izzūd viena mēneša laikā. Puse no pētījuma dalībniekiem pārtrauca pētījumu, lai arī mums nav informācijas šāda lēmuma par iemesliem. Nākamais pētījums ilgs vienu mēnesi.

4. Pamatīgi jāpārdomā novērtēšanas sistēma, jo esošā sistēma – apgalvojumu izvērtēšana, iespējams, bija pārāk sarežģīta – gan gradācijas ziņā (1-10), gan pārlieku daudzo izteikumu dēļ.

5. Šoreiz izvēlējāmies latviešiem tik raksturīgo vainas izjūtu, kas tomēr ir ļoti sarežģīts emocionālais stāvoklis, kurš bieži vien radies jau bērnībā un ir ļoti noturīgs. Nākamreiz izvēlēsimies vienkāršāku emocionālo stāvokli, piemēram, nepacietību.

Lai arī pētījuma rezultāti ir iepriecinoši un pētījuma dalībnieku atsauksmes pozitīvas, vēl neesam sasnieguši izvirzīto mērķi – noskaidrot, cik efektīvi ir Baha ziedu līdzekļi salīdzinājumā ar placebo preparātu. Turpināsim doties uz mērķi!